Nader Bekeken

Kerkelijke identiteit

NB2019-2

juni 2019
jaargang 26, nr 6

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Pieter Boonstra
Paulus’ antwoord voor vandaag
De brief aan de Romeinen vormt een van de moeilijkste bijbelgedeelten. Wel is de brief nog steeds actueel. Je zou kunnen zeggen: het is het fascinerende verhaal van de reddende kracht van het evangelie. Zouden we zonder deze brief het evangelie wel goed begrepen hebben?

Kroniek:
Bart van Egmond
Verzoening door voldoening – een middeleeuws idee?
De laatste tijd is er nogal wat te doen over ‘verzoening door voldoening’, de leer dat God de Vader zijn Zoon gezonden heeft om in onze plaats onze schuld aan God te betalen, door diens wet te vervullen en de vloek van de wet aan het kruis te dragen. Als we ontdekken dat de kerk vanaf het begin deze leer beleden heeft, is dat een extra reden om te geloven dat ‘verzoening door voldoening’ daadwerkelijk de bijbelse leer is.

Thema:
Hans Maris
Kerkelijk besef op niveau
Lid blijven van de kerkelijke gemeente waar je bent gedoopt en waar je belijdenis hebt gedaan, spreekt tegenwoordig niet meer vanzelf. Een gevoel van verbinding met het landelijke kerkverband is evenmin van alle jongeren/jongvolwassenen in de kerk te verwachten. Maar wat hebben we elkaar nodig om kerk te zijn op het geestelijk niveau van het Hoofd, van onze Heiland Jezus Christus, door de Geest van de Vader en de Zoon.

Column:
Gijs Zomer
Hartelijke mannenzang in Katwijk
Over zingen en de oecumene van het hart.

Woordwaarde:
Gert Kwakkel
Het eerste verbondswoord
God heeft besloten de wereld te verwoesten door een watervloed. Hij deelt dit aan Noach mee en zegt dan onder andere: ‘Maar met jou zal ik een verbond sluiten.’ Het is de eerste keer dat in de Bijbel de term ‘verbond’ valt. Wat wil God daarmee zeggen? Wat is de waarde van deze woorden?

Getuigen.nu:
Peter Drost
Vergist God zich niet?
Over wat de Nederlandse Geloofsbelijdenis leert over Gods voorzieningheid.

Interview:
Henk Drost
Opbouw in onvergetelijk Oekraïne
Ds. Cor Harryvan gaat binnenkort zijn werkzaamheden voor Stichting Oekraïnezending in Oekraïne beëindigen en komt met zijn gezin terug naar Nederland. In een interview vertelt hij over zijn leven en werk in Oekraïne. Het gaat niet alleen over het kerkelijk opbouwwerk maar o.a. ook over de impact van de oorlog en over mooie en moeilijke herinneringen.

Kerkgeschiedenis:
Peter Drost
Reformatie en Contrareformatie in Oostenrijk. Bloei en onderdrukking
Iets over de Oostenrijkse kerkgeschiedenis, m.n. in de zestiende eeuw.

Gemeentebreed:
Dick Dreschler
Mijn kind doet geen belijdenis…
Waarom haken veel jongeren af, doen geen belijdenis en verlaten vaak zelfs de kerk? Hoe ga je als ouders om met de kerkverlating van je kind?

Gelezen:
Arie Baars
Hoer evangelisch is reformatorisch Nederland?
Positieve bespreking van het proefschrift van dr. J.M.D. de Heer, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Middelburg-Centrum, Spiegel en spanningsbron. Opinievorming in reformatorische kerken over de evangelische beweging en de charismatische vernieuwing (uitg. Den Hertog, Middelburg).

Gedicht:
Een koraal. Rutger Kopland. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Contouren voor een herenigde kerk: GKv en NGK
In de Gereformeerde Kerkbode voor het noorden is een kritische brief gepubliceerd aan de regiegroep voor fusie GKv/NGK, opgesteld door ds. Martin de Boer, ds. Alko Driest en ds. Leen Joosse.
Een veel mishandelde bijbeltekst
Ds. Wilbert Dekker schreef in Confessioneel over Galaten 3:28, een bijbeltekst die vaak een rol speelt in de discussie over ‘vrouw en ambt’.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer