Nader Bekeken

Interpretatie of aanspraak?

NB2019-2

april 2019
jaargang 26, nr 4

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Henk Drost
Erop gebrand Gods wil te doen. Gods vuurengelen, de serafs
De serafs zijn dicht bij God, zij staan in de troonzaal en zijn Gods lakeien. Dat weten we, omdat we via Jesaja 6 een kijkje mogen nemen daar bij Gods troon. Dat was in het sterfjaar van koning Uzzia. Waarom wordt dat erbij gezegd? Jesaja zag de ‘Heer, gezeten op een hoogverheven troon’. Aardse koningen komen en gaan, maar Gods troon blijft eeuwig staan. Kijk omhoog!

Kroniek:
Pieter Boonstra
Preken vandaag!
Wordt er nog gepreekt? Het lijkt een merkwaardige vraag. Ondanks de toenemende secularisatie wordt er nog altijd in veel kerken minimaal een keer per zondag gepreekt. En toch wordt die vraag door mensen gesteld. Want er leven zorgen bij kerkgangers over de prediking. Wat is preken? Gereformeerde prediking is een appel richting de gemeente.

Thema:
Henk Drost
Berea-kerk. Luisteren naar en beoordelen van preken
Wat zijn de kenmerken van een gezonde kerk? In onze tijd lijken goede opvang, gezelligheid en muziek de belangrijkste kenmerken te zijn. Maar dan draait het om de mens. Wil je weten of een kerk gezond gereformeerd is, dan moet je de prediking beoordelen. Is die gericht op het zuivere Woord van God? Preken is wijzen op Christus.

Column:
Gijs Zomer
Jezus van Uittik
Jezus, smalend de Nazoreeër genoemd, is één van ons.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Ogenschijnlijke steun
Net in Europa, in Filippi, werden Paulus en zijn gezelschap achternagelopen door een slavin met een waarzeggende geest. Maar wat zij hen naroept, is toch niet de reclame die Pauluszich zou wensen.

Getuigen.nu:
Peter Drost
Dienende dieren
God zorgt ook voor de dieren, opdat zij – zo zegt de Nederlandse Geloofsbelijdenis – de mens dienen, zodat de mens zijn God kan dienen.

Rondblik:
Dolf te Velde
Victor en Verzoener
In plaats van ‘verzoening door voldoening’ pleit Reinier Sonneveld in zijn boek Het vergeten evangelie voor ‘Christus Victor’: met zijn dood heeft Jezus de machten van het kwaad uitgeschakeld, en nu wil Hij ons in die overwinning meenemen. Dat is volgens hem het échte goede nieuws, een evangelie dat in de loop van de tijd ‘vergeten’ is. Heeft Sonneveld gelijk?

Interview:
Peter Drost
Van Eemdijk naar Graz
Peter Drost zal deze zomer met zijn gezin naar Graz vertrekken om daar in Oostenrijk als missionair predikant te gaan werken. Wat spreekt hem daarin aan en wat denkt hij daar te gaan doen?

Gelezen:
Arie Baars
Flinke dosis Kohlbrugge
De eenvoudige Heidelberger, catechismuspreken van dr. H.F Kohlbrugge zijn opnieuw uitgegeven, aangevuld en taalkundig aangepast door H. Boele en dr. A. de Reuver (Houten, Den Hertog).

Gedicht:
De zes kinderen. Jac. van der Kolk. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Gert Schutte
Bidden voor alle mensen
Citaten uit drie blogs in Het Reformatorisch Dagblad: prof. dr. Gert Kwakkel over een gebedsoproep in Frankrijk toen de ‘gele hesjes’ hun demonstraties hielden. Dr. Hans Burger over de dagelijkse praktijk van privatisering en internationalisering. Prof. dr. Arnold Huijgen over het uitspreken van een zegen over de klimaatmars.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer