Nader Bekeken

Minimale verdediging

NB2019-2

maart 2019
jaargang 26, nr 3

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Dick Dreschler
In zonde ontvangen, en toch heilig
Hoe gaan we om met de doopvraag over ‘zondig en schuldig ter wereld gekomen’ als het om zo’n lief baby’tje gaat? Psalm 51 maakt veel duidelijk, te meer daar David niet alleen bidt om vergeving, maar ook om de Geest en om vernieuwing.

Kroniek:
Balten Pieter Hagens
Van Rutte naar Baudet?
De culturele omwenteling van de jaren ’60 van de vorige eeuw en de steeds groeiende ontkerkelijking hebben alles met elkaar te maken. Ook veranderde het liberale denken. Maar wie naar Gods geboden wil leven, heeft geen vijand(beeld) nodig om de eigen identiteit te profileren.
Kerk in de samenleving
Hoe houdt de kerk stand na de ontzuiling en in de seculiere liberale samenleving?

Thema:
Henk Drost
Begin bij de Bijbel. Gereformeerd in 2019
Wat is gereformeerd-zijn? Het gaat om een verlangen. Gereformeerd zijn gaat over je hart. Is het je verlangen dat Gods Woord aan het woord komt in de kerk? Wie dat wil, is gereformeerd. En dan gaat het uiteindelijk niet eens om gereformeerd zijn, maar om God.

Column:
Rufus Pos
Privacy
Over de huidige hang naar privacy en gelukkig worden.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Waarom twee zwaarden genoeg waren
Aan de vooravond van zijn dood zei Jezus dat de leerlingen een zwaard moesten aanschaffen, als ze dat nog niet hadden. Hij sprak daarmee zijn leerlingen niet meer toe als gezanten van het koninkrijk, maar als een bedreigde vriendengroep.

Getuigen.nu:
Peter Drost
Waar komt de Geest vandaan?
Wie is de Heilige Geest en wat geloven we van Hem?

Rondblik:
Lucius de Graaff
De Passion van de sjiieten
De sjiieten vieren de Asjoera en dat lijkt wel wat op The Passion in ons land. Maar de bijbehorende rituelen zijn bloederig en het feest gaat terug op de dood van Husain, zoon van de vierde kalief.

Gemeentebreed:
Jan Bollemaat
Houd de catechese in ere
Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente is belangrijk.Laat het de volle aandacht krijgen in de gezinnen en in de eredienst, en laat het met veel toewijding gebracht worden.

Gelezen:
Wim van Vlastuin
Hoe mee te denken met Paulus?
Kritische bespreking van Bert Loonstra, Meedenken met Paulus. Letter en Geest in de bezinning op vrouw en ambt (uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam).

Gelezen:
Sipke Alserda
Belijdende kerk?
Over het belang van belijdenisvorming publiceerden Henk Venema & Jaap Groen (red.), Leren van Java. Eigentijdse aanvulling op de Heidelbergse Catechismus (uitg. Boekscout, Soest).

Gedicht:
Jezus, Raadsman, wonderbaar. Koos Geerds. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Preek het werk van de Geest!
In De Waarheidsvriend schreef ds. A.J. Mensink een prachtig verhaal over de verkondiging van ‘Het werk van de Heilige Geest’.

Omgaan met depressieve gelovigen
In De Wekker verscheen van dr. B. Loonstra een nuttig artikel over ‘Depressie en geloof’.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer