Nader Bekeken

Intenties

NB2018-11

januari 2019
jaargang 26, nr 1

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Chris van Zwol
Via afwijzing naar verlossing
Samuel heeft het er moeilijk mee dat het volk om een koning vraagt. Ze luisteren niet naar zijn waarschuwingen en blijven bij hun eisen. God blijft ondanks hun verkeerde keuzes het heil voor zijn volk (en de volken) voor ogen houden. Ook vandaag nog mogen wij met lege handen komen bij de zachtmoedige Koning en al onze pretenties en inspanningen loslaten.

Kroniek:
Pieter Boonstra
Is er ruimte?
Wanneer we niet in een oeverloze discussie willen verzanden – over homoseksualiteit, over man/vrouw en ambt –, zullen we over de voorvragen met elkaar in gesprek moeten gaan. Maar allereerst moeten we elkaar vinden bij de vragen die nog voor de voorvragen liggen, zeg maar de vóór-voorvragen. Daarbij staan ónze intenties, hoe goed ze ook zijn, alle ónder het Woord van God.

Thema:
Bart van Egmond
Over het verhaal van Jezus
Wie is Jezus Christus vandaag voor ons? Die vraag dreef dr. Hans Burger tot het schrijven van Leven in Christus. Over de betekenis van het verhaal van Jezus (uitg. Van Wijnen, Franeker). Het boek roept wel vragen op.

Column:
Rufus Pos
Waakhond
Over de functie van een reclamecodecommissie.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Zeven of ‘zeven’, een bijzonder getal
In de Bijbel is het getal zeven vaak het gewone getal zeven, maar het kan ook wijzen op een totaliteit of een maximale hoeveelheid. Het is ook nogal eens een heilig getal.

Getuigen.nu:
Peter Drost
Wat merk je van de Drie-eenheid?
De Bijbel is het bewijs voor de Drie-eenheid, het is ook de ervaring van ons eigen geloofsleven én de kerk leert het zo.

Ingezonden:
Ad de Bruijne
Hermeneutiek en Van Bruggen
Weerslagje van een gesprek over tegengestelde meningen t.a.v. hermeneutiek.

Rondblik:
Harko Bouwkamp
Sacramento en antwoord 80 HC
Door handhaving van vraag en antwoord 80 HC zullen gereformeerde kerken eenheid bewaren met hun eigen confessionele traditie en hun blijvende binding aan het evangelie van ‘Christus alleen’.
Gemeentebreed:
Ferdinand Bijzet
Gezond eten
Moeten wij vandaag nog eten volgens de bijbelse voorschriften? Laten we in elk geval eten als de joden: getuigend van het leven dat we van God terugkregen!

Gelezen:
Harm Boiten
Luther voor leken
Sabine Hiebsch schreef Luther voor leken. Reformator in een veranderende wereld, een vlot leesbaar boek (uitg. Vuurbaak, Barneveld).

Gedicht:
Lurven. Hilbrand Rozema. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Opgewekt de psalmen ontdekt
In De Nieuwe Koers verscheen een ontdekkend interview over psalmen en opwekkingsliederen.
Omgaan met de rouw over kerkverlating
In De Wekker is invoelend geschreven over het verdriet dat kerkverlating van geliefden bij familieleden oproept.

Persrevue:
Ferdinand Bijzet
Nieuwe dingen moe
In een blog op www.eo.visie.nl staat een column over wat er allemaal gedaan wordt om de eredienst voor kinderen aantrekkelijk te maken.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer