Nader Bekeken

Heimwee naar het paradijs

NB2019-12

december 2019
jaargang 26, nr 12

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Gert Kwakkel
De zoon die het waarmaakt
We mogen een paar bladzijden meelezen uit het dagboek van een Joodse jongeman, dat hij omstreeks het jaar 60 schreef. Hij vraagt zich af of Jezus uit Nazaret de zoon Israël is die zich uit Egypte laat roepen.

Lees meer...

Dak eraf

NB2019-2

mei 2019
jaargang 26, nr 5

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Peter Drost
De omgekeerde wereld
Er zijn situaties en ontwikkelingen waarvan je zegt: dat gaat niet goed. Het is de omgekeerde wereld, daartegen is de aarde niet bestand. God heeft duidelijk laten zien hoe Hij de wereld bedoeld heeft, helaas leven wij daar niet naar. Maar met Spreuken 30 kunnen we ook zien hoe genade werkt.

Lees meer...

Kinderen voor Abraham

NB2019-11

november 2019
jaargang 26, nr 11

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Erwin Kroeze
Echte geluksvogels
Hoe ver kan het verlangen naar God gaan? Heel ver, als je Psalm 84 leest. Het mooie is dat de tweede helft van de psalm verandert in een gebed om ontferming.Wij mogen onbevangen naar Hem op weg gaan.

Lees meer...

Interpretatie of aanspraak?

NB2019-2

april 2019
jaargang 26, nr 4

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Henk Drost
Erop gebrand Gods wil te doen. Gods vuurengelen, de serafs
De serafs zijn dicht bij God, zij staan in de troonzaal en zijn Gods lakeien. Dat weten we, omdat we via Jesaja 6 een kijkje mogen nemen daar bij Gods troon. Dat was in het sterfjaar van koning Uzzia. Waarom wordt dat erbij gezegd? Jesaja zag de ‘Heer, gezeten op een hoogverheven troon’. Aardse koningen komen en gaan, maar Gods troon blijft eeuwig staan. Kijk omhoog!

Lees meer...

Verdraagzaam en gehoorzaam

NB2019-10

oktober 2019
jaargang 26, nr 10

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Jaap Burger
Wat is belangrijker: het kruis of het koninkrijk?
Wat is in het evangelie het belangrijkst? Jezus of het koninkrijk van God? Past een tegenstelling hier wel?

Lees meer...

Hoera, ik ben christen

NB2019-2

februari 2019
jaargang 26, nr 2

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Arnout Francke
Neem geen wraak!
In onze cultuur heeft wraak een negatieve klank. Wraak verbinden wij snel met haat, onbeheerste woede, rancune, iemand iets betaald zetten. Het heeft iets immoreels in zich. Zou er ook iets goeds in wraak kunnen zitten?

Lees meer...

Oecumene als vakantieliefde

NB2019-8

september 2019
jaargang 26, nr 9

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Johan Klein
Het lied van de liefde, het lied van de wraak
In de Bijbel wordt veel gezongen. Er is een opvallende overeenkomst tussen het eerste en het laatste lied in de Bijbel: het zijn allebei bruiloftsliederen. Het eerste lied bezingt de bruid van de mens, het laatste lied de bruid van God, of beter gezegd: van Christus. Daartussenin staan het lied van Lamech en het lied op de val van Babylon.

Lees meer...

Minimale verdediging

NB2019-2

maart 2019
jaargang 26, nr 3

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Dick Dreschler
In zonde ontvangen, en toch heilig
Hoe gaan we om met de doopvraag over ‘zondig en schuldig ter wereld gekomen’ als het om zo’n lief baby’tje gaat? Psalm 51 maakt veel duidelijk, te meer daar David niet alleen bidt om vergeving, maar ook om de Geest en om vernieuwing.

Lees meer...

Dankbaar gereformeerd

NB2019-8

juli/augustua 2019
jaargang 26, nr 7/8

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Enno Meijer
Godsdienst: vloek of zegen?
Hoe lees je het tweede gebod? Moeten onze kinderen boeten voor onze zonden? We hebben een God die zich laat gelden. De zegen die het gebod ook noemt, is uiteindelijk vele malen groter dan de dreiging.

Lees meer...

Intenties

NB2018-11

januari 2019
jaargang 26, nr 1

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Chris van Zwol
Via afwijzing naar verlossing
Samuel heeft het er moeilijk mee dat het volk om een koning vraagt. Ze luisteren niet naar zijn waarschuwingen en blijven bij hun eisen. God blijft ondanks hun verkeerde keuzes het heil voor zijn volk (en de volken) voor ogen houden. Ook vandaag nog mogen wij met lege handen komen bij de zachtmoedige Koning en al onze pretenties en inspanningen loslaten.

Lees meer...

Kerkelijke identiteit

NB2019-2

juni 2019
jaargang 26, nr 6

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Pieter Boonstra
Paulus’ antwoord voor vandaag
De brief aan de Romeinen vormt een van de moeilijkste bijbelgedeelten. Wel is de brief nog steeds actueel. Je zou kunnen zeggen: het is het fascinerende verhaal van de reddende kracht van het evangelie. Zouden we zonder deze brief het evangelie wel goed begrepen hebben?

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer