Nader Bekeken

Doorvretend virus

NB2018-12

december 2018
jaargang 25, nr 12

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Gert Kwakkel
De blinde dienaar
Wie is de blinde dienaar uit Jesaja 42? Het is goed om dan te luisteren met de oren van de oorspronkelijke hoorders van de profetie. God riep hen voor een grote taak, die ze niet konden volbrengen. Toch liet God hen in de ballingschap niet vallen.

Lees meer...

Nep of norm

NB2018-4

mei 2018
jaargang 25, nr 5

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Frans Wisselink
De zwakheid van Paulus en de kracht van Christus
Een vraaggesprek met Paulus, waarom hij trots is op zijn zwakheid en waarom het antwoord van Christus dat zijn genade genoeg is, voor hem voldoende was.

Lees meer...

Eenzame verbondenheid

NB2018-11

november 2018
jaargang 25, nr 11

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Zweitse van Hijum
Verbonden in eenzaamheid
De spreukendichter laat ons in Spreuken 14:10 zien dat een vorm van eenzaamheid in dit leven onontkoombaar is. Verbondenheid is dan ook genade. Soms valt het je ten deel: dat moment van kunnen begrijpen en begrepen worden.

Lees meer...

Slaven van gelijkheid

NB2018-4

april 2018
jaargang 25, nr 4

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
De Here heeft meer pijlen op zijn boog
Wat heeft de geschiedenis van Elia op de Horeb ons te zeggen? Daar laat de Here zich aan hem zien, niet in veel natuurgeweld, maar uiteindelijk wel in een zachte bries.Maar die bries staat niet voor softheid of lievigheid of zachtzinnigheid!

Lees meer...

Huilen of juichen

NB2018-10

oktober 2018
jaargang 25, nr 10

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Bart van Egmond
Juichen en huilen om Gods kerk
Toen de fundamenten voor de nieuwe tempel gelegd waren, brak het volk uit in gejuich. Maar de ouderen huilden. Ook bij ons mag de blijdschap overheersen: als wij zien dat de Here zijn Woord bewaart als fundament van zijn kerk en zijn mensen bewaart bij dat fundament, dan is dat een grote belofte voor de toekomst.

Lees meer...

Gekleed in liefde

NB2018-3

maart 2018
jaargang 25, nr 3

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Dick Dreschler
Kleed je met de liefde!
Paulus schrijft in Kolossenzen over het aantrekken van kleren. Dat doet hij in het kader van samen gemeente zijn. Over welke kleding heeft hij het dan? Dat heeft alles te maken met Christus. Wie zich in de gemeente kleedt met de liefde door Christus, kiest ervoor om samen kerk te zijn.

Lees meer...

Gods openbaring

NB2018-9

september 2018
jaargang 25, nr 9

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Henk Room
Help, we vergaan!
De discipelen van Jezus komen in een gigantische storm terecht. Ze kijken de dood in de ogen. Hoe ze ook hozen, de boot loopt steeds meer vol. Ze moeten op Hem leren vertrouwen. En wij, vertrouwen wij God in zijn macht waarmee Hij alles in handen houdt?

Lees meer...

Bron of norm?

NB2018-2

februari 2018
jaargang 25, nr 2

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Eugene Viljoen
Waar Christus is
Als ons leven niet meer is dan ons antwoord en onze dankbaarheid voor wat God in Christus voor ons gedaan heeft, is dat niet genoeg om te kunnen volharden in een christelijk leven. Het is een begin, maar om te volharden in Christus is meer nodig.

Lees meer...

KER check

NB2018-7

juli/augustus 2018
jaargang 25, nr 7/8

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Pieter Boonstra
Een klein zaadje en wat zuurdesem
Als het gaat om het koninkrijk van God – of zoals Matteüs het noemt: het koninkrijk van de hemel – is er iets merkwaardigs aan de hand. Als je de Bijbel erop naslaat, is het een belangrijk thema.

Lees meer...

Roepende enkeling

NB2018-1

januari 2018
jaargang 25, nr 1

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Dolf te Velde
Een prachtig stel
Aan de ene kant de wet: allemaal verplichtingen die zijn voorgeschreven. Je moet hard je best doen, en het is nooit goed genoeg. Aan de andere kant het evangelie: God aanvaardt je onvoorwaardelijk. Over goedheid en waarheid, beslist geen tegenstelling!

Lees meer...

Mens in Gods ruimte

NB2018-6

juni 2018
jaargang 25, nr 6

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Peter Drost
Verhard of veranderd?
Het bemoedigende wat we kunnen leren van het leven van Judas, is dat mensen zich kunnen verharden en zelfs in staat zijn tot verraad, maar dat Gods werk toch doorgaat. Judas was diep gezonken, maar wat Petrus had gedaan, was ook vreselijk. Het verschil tussen beiden was echter dat Judas zich verhardde, maar dat Petrus veranderde. Hoe zit dat met ons?

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer