Nader Bekeken

Leren lopen

NB2017-11

december 2017
jaargang 24, nr 12

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Gert Kwakkel
Recht voor de volken
Onrecht, machtsmisbruik: de wereld is er vol van. Dat kan een machteloos gevoel geven. Er zal eens een einde aan komen, maar je wilt er zo graag nu al iets meer van zien. Jesaja leert ons wat de kerk kan doen.

Kroniek:
Pieter Boonstra
Oude en nieuwe hermeneutiek?
Hoe zit het nu met oude en nieuwe hermeneutiek? Het uitgangspunt van de nieuwe hermeneutiek kun je niet zomaar toepassen op onze manier van bijbellezen. Toch wordt deze manier van denken de laatste jaren binnen onze kerken op een of andere manier steeds meer uitgangspunt.

Thema:
Bart van Egmond

Leren lopen aan de hand van je vader en moeder. De betekenis van onze geloofsbelijdenissen
Om het waardevolle van de belijdenis te laten zien worden vragen besproken als: waarom hebben belijdenisgeschriften het vandaag moeilijk? Wat is de functie ervan voor mijn persoonlijk geloof? Hebben we aan de Bijbel niet genoeg? En wat kun je ermee in de praktijk?

Column:
Rufus Pos
‘Niets van begrepen’
Wat Paulus schreef over mannen en vrouwen, lijkt in onze ‘moderne’ tijd volkomen achterhaald.

Woordwaarde:
Frans Wisselink
Samen dienen! Maar hoe?
Wat kan Galaten 3:28 betekenen als het gaat over het elkaar dienen als man en vrouw? Het is niet van belang of je man of vrouw bent. Het is best wel bijzonder dat Paulus dat noemt. Hij doet dat alleen op deze plaats.

Klimaatafspraken:
Pieter Niemeijer
Besturen
De nieuwe kerkorde is uitvoerig over besluitvorming en rechtsmiddelen en over bestuur en beheer.

Rondblik:
Jaap Burger
Nog een keer de BGT
Nu de Bijbel in Gewone Taal enkele jaren bestaat, is het goed om een poging tot een beoordeling te doen. Hoe is deze vertaling tot stand gekomen? Aan de hand van een heel aantal voorbeelden worden een beeld en een beoordeling gegeven.

Rondblik:
Ida Slump-Schoonhoven
Voorbij de grenzen van het bestaan. Luther, de dood en de kunst
Een van de activiteiten ter gelegenheid van het Lutherjaar 2017 was een tentoonstelling in Wittenberg. Speciale aandacht voor enkele daar geëxposeerde kunstwerken.

Gelezen:
Pieter de Vries
Gereformeerde hermeneutiek vandaag
Uitvoerige en kritische bespreking van Gereformeerde hermeneutiek vandaag. Theologische perspectieven, onder red. van Ad de Bruijne en Hans Burger, (uitg. Vuurbaak, Barneveld). (Dit is een door de auteur ingekorte versie. Het complete artikel vindt u HIER

Gedicht:
Mijn leven, mijn licht. Koos Geerds. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Preken: het hoge Woord moet eruit
In De Waarheidsvriend vraagt ds. C.H. Hogendoornaandacht voor de prediking.

Homoseksualiteit en hermeneutiek
In Weerklank besteedt prof. dr. J. Douma een kritisch artikel aan wat in Gereformeerde hermeneutiek vandaag over homoseksualiteit is geschreven.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Julinummer
- God vergeet jou nooit
- Agressors in beeld
- Wat beweegt de volken?
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer