Nader Bekeken

Omdenken

NB2017-11

november 2017
jaargang 24, nr 11

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Arnout Francke
De kunst van het omdenken
God leert zijn leider Jozua om-te-denken. Jozua moet Mozes opvolgen en Jericho innemen. Als hij door de vlakten van Jericho dwaalt, ontmoet hij een man met een getrokken zwaard. Jozua moet beseffen dat Jericho Góds missie is, waarin hij een plek krijgt.

Kroniek:
Erik de Boer
Mannen en vrouwen vullen elkaar aan in de ambten
In de verhouding tussen de eerste hoofdstukken van Genesis en de apostolische lezing daarvan in 1 Timoteüs 2 komt veel aan de orde wat gebruikt kan worden bij het thema ‘M/V en ambt’. Kan de term ‘scheppingsorde’ gebruikt worden?

Reactie:
Pieter Boonstra
Mannen en vrouwen vullen elkaar aan: een reactie
De argumenten die De Boer hanteert in zijn artikel, worden tegen het licht gehouden en van commentaar voorzien.

Kroniek:
Bas Luiten
Stil leven
Tegenwicht tegen de stellingname die in Nader Bekeken t.a.v. 1 Timoteüs 2 steeds is genomen. Een poging om aan te tonen dat die eerdere exegese niet de meest waarschijnlijke is en dat het Sola Scriptura hierbij niet in geding is.

Reactie:
Pieter Boonstra
Stil leven: een reactie
In deze reactie worden de argumenten van Luiten besproken en van commentaar voorzien.

Kroniek:
Jan Wesseling
Voorlichting kerkelijke eenheid
De synode heeft een stap naar eenheid gezet. Deputaten kerkelijke eenheid moeten de hereniging met de NGK voorbereiden. De voorlichting hierover lijkt geruststellend, maar klopt dat ook?

Thema:
Cornelis Van Dam
Rechtvaardiging voor vrouwelijke predikanten
De synode heeft een aantal argumenten gegeven voor bijbelse gronden voor de bevestiging van vrouwen in het ambt van predikant. Bij elk van de argumenten een korte overweging.

Column:
Gijs Zomer
Wie is mijn vader?
Wij zijn Gods geadopteerde kinderen.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Worden als een peuter
Over de rust van het bij God komen en worden als een kind.

Klimaatafspraken:
Pieter Niemeijer
Kerkelijke contacten
Ook over contacten met andere kerken in binnen- en buitenland wordt richting gewezen in de nieuwe kerkorde.

Gelezen:
Marja Zwikstra-de Weger
Vrouwenbijbel
De bijbeluitgave speciaal voor vrouwen (in de Herziene Statenvertaling), de zgn. Vrouwenbijbel (uitg. Jongbloed, Heerenveen), is een mooie maar niet per se noodzakelijke uitgave.

Gedicht:
Annunciatie. Len Borgdorff. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Ferdinand Bijzet
In de lijn van prof. dr. J. van Bruggen?
N.a.v. het verschijnen van Gereformeerde hermeneutiek vandaag (TU-Bezinningsreeks, Vuurbaak, Hilversum) wordt een interview met dr. J. van Bruggen uit 2003 aangehaald.

Persrevue:
Perry Storm
Briefwisseling over hermeneutiek
In het Reformatorisch Dagblad verscheen een briefwisseling tussen dr. Gert van den Brink en dr. Hans Burger, ook naar aanleiding van het verschijnen van Gereformeerde hermeneutiek vandaag.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Julinummer
- God vergeet jou nooit
- Agressors in beeld
- Wat beweegt de volken?
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer