Nader Bekeken

Beter zicht

NB2017-10

oktober 2017
jaargang 24, nr 10

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:

Frans Wisselink
Een goed leven
Hoe wil God dat we omgaan met zijn schepping? Van de profeet Haggai valt hierover het nodige te leren. Over rein en onrein, en een gezegend leven.

Kroniek 1:
Jan Wesseling
De koers van het schip
De sporen van het kerkelijk conflict uit de jaren ’60 lopen als een rode draad in het leven van de schrijver. Daardoor groeide het besef van wat het betekent om confessioneel betrouwbaar kerk te zijn.
In de mist
Wat houdt confessionele betrouwbaarheid in en waarom is die zo belangrijk? Van voorgangers wordt betrouwbaarheid verwacht in de bijbelse leer, dat leerde Paulus al. Hoe is er op synodes over gesproken met het oog op eenheid met de NGK?
Vaart gemaakt
Het valt op dat er vaart gemaakt moet worden in de contacten met de NGK. Deputaten en een speciaal in het leven geroepen werkgroep bieden rapportages aan de synode aan, waaruit blijkt dat opeens de kwestie over de omgang met de belijdenis is afgerond. Is de besluitvorming uiteindelijk zorgvuldig gegaan?

Kroniek 2:
Jan Wesseling
Synode raakt op drift
Er is een belangrijke koerswijziging in gang gezet. Op de vraag wat te doen bij concrete en voortdurende afwijking van de belijdenis, blijft het antwoord open. Een ambtsdrager kan geschorst worden, maar dat hoeft niet per se. De synode passeert de kerken en geeft aan eigen besluiten alvast uitvoering.
Kraaiennest
Vanuit de hoogte wordt een aantal waarnemingen over de gang van zaken gedaan, in het proces naar eenheid met de NGK worden grote stappen gezet.
Op de uitkijk
Tot slot een blik achterom en een blik vooruit. Hoe zal het in de praktijk gaan? Het verlangen naar kerkelijke eenheid is er en moet er zijn. Maar niet met een aangepast evangelie!

Thema:
Cornelis Van Dam
Besluit gewogen en te licht bevonden
Het synodebesluit over M/V en ambt geeft vrouwelijke ouderlingen de ruimte. De synode rechtvaardigde zich door namen te noemen van bijbelse vrouwen die leidende functies hadden/gehad zouden hebben: Debora, Mirjam, oudere vrouwen, Junia en Priscilla. De bijbelse argumenten blijken niet overtuigend.

Column:
Rufus Pos
Balans van verdriet
Bij de voorstanders van M/V en ambt was op de synode geen uitgelaten blijdschap. Gevoelens lijken de plaats te gaan innemen van argumenten.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Hoe lijden verbroedert
Over vervolging en lijden. Broederschap is meer dan lotsverbondenheid: christenen zijn geen lotgenoten maar geloofsgenoten. God geeft de kracht om lijden te ondergaan. En vergeleken met de eeuwigheid duurt het maar kort, dat mogen we ons altijd realiseren.

Rondblik:
Harm Veldman
Wat Luther zei op de Rijksdag van Worms (1521)
Omdat Luther door de paus in de ban was gedaan – hij weigerde zijn leer te herroepen – moest hij voor de keizer verschijnen. Hij heeft daar op de Rijksdag te Worms veel mogen zeggen, maar hij werd wel vogelvrij verklaard.

Gelezen:
Lucius de Graaff
Niet in Gods naam
Rabbi Jonathan Sacks schreef over religie en geweld het boek Niet in Gods naam. Een pleidooi tegen religieus extremisme en religieus geweld (uitg. Kok, Utrecht).

Gedicht:
Gert Slings
Zo kan het gaan. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Gert Schutte
Waarom grijpt God niet in?
In het Reformatorisch Dagblad schreef dr. J. Hoek over Gods almacht.
‘Feitenvrije zones’ in de Bijbel?
Ook in het Reformatorisch Dagblad gaf dr. Pieter Lalleman aandacht aan nepnieuws in vergelijking met de historiciteit van de evangelist Lucas.
Tijd voor dogmatiek?
Dr. Hans Burger publiceerde vanuit een onderzoeksgroep over het verbond.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Julinummer
- God vergeet jou nooit
- Agressors in beeld
- Wat beweegt de volken?
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer