Nader Bekeken

Het beste deel

NB2017-5

juli / augustus 2017
jaargang 24, nr 7/8

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Pieter Boonstra
Het belangrijkste deel
Aan de hand van de geschiedenis van de twee heel verschillende zussen Marta en Maria kunnen we leren waar we in de kerk de prioriteit moeten leggen. Jezus leert ons hier dat het allereerst gaat om zijn dienst aan ons in plaats van onze dienst aan Hem. Dat bewaart ook voor overbezorgdheid.

Kroniek:
Jan Blok
Jaap Kamphuis, een bevindelijke man zonder titel
Een persoonlijke en respectvolle impressie over de in 2011 overleden prof. Jaap Kamphuis. Er is in de loop van de jaren forse kritiek op hem uitgeoefend. Dit artikel poogt daarop een correctie te zijn, maar niet een historische evaluatie van zijn leven en werk te geven.

Thema:
Pieter Pel
Verbonden en gebonden
De kerken hebben hun verbondenheid in het geloof uitgesproken in de belijdenissen, en die verbondenheid is vormgegeven in kerkordelijke afspraken. Voor de bevestiging van ambtsdragers is er het bindingsformulier.

Column:
Rufus Pos
Goed Nieuws
Over goed nieuws en slecht nieuws.

Nieuw cahier:
Hans de Wolf
Nieuwe bijbelstudies over het boek Spreuken
Er is in de serie cahiers van Woord en Wereld een nieuw cahier verschenen, een vervolgdeeltje met opnieuw de bespreking van een aantal spreuken.

Rondblik:
Henk Room
De mens (m/v), priester in de hof van Eden?
In een van de hoofdstukken van het boek Zonen en dochters profeteren wordt gesteld dat de hof van Eden eigenlijk een tempel was, waarin Adam en Eva beiden als priesters aan het werk waren. Hoe moeten we Genesis 2 lezen en hoe valt er tegen deze opvatting aan te kijken?

Klimaatafspraken:
Pieter Niemeijer
Trekken en buitensluiten
Wat betreft de tucht heeft de kerkorde gekozen voor een tweesporenbeleid: trekken en buitensluiten.

Synode 2017:
Dick Dreschler
Synode-impressie
Op de synode zijn in juni de ingrijpende besluiten genomen om alle ambten open te stellen voor vrouwen, en voor verdere eenwording met de NGK.

Gemeentebreed:
Alko Driest
Evangelisatie: de kerk binnenstebuiten
Een aantal praktische overwegingen en tips om een evangelisatiegesprek te voeren.

Gelezen:
Lucius de Graaff
Ik zocht Allah en vond Jezus
In Ik zocht Allah en vond Jezusbeschrijft Nabeel Qureshi (uitg. Kok, Utrecht) zijn bekering, een aangrijpend levensverhaal.

Gedicht:
De linguïstieke logika van het Nederlands. H. Hagers. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Geen transitie zonder traditie
In De Waarheidsvriend geeft ds. A.J. Mensink een waardevolle beschouwing over het omgaan met de veranderingen op kerkelijk gebied.
Door de tekst kruipen en dán preken!
In De Waarheidsvriend gaf dr. G. van Meijeren belangrijke opmerkingen door van dr. J. van Eck over de prediking.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Julinummer
- God vergeet jou nooit
- Agressors in beeld
- Wat beweegt de volken?
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer