Nader Bekeken

Leven in verwondering

NB2017-5

juni 2017
jaargang 24, nr 6

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Peter Drost
Als een droom
Het was voor het volk Israël als een droom toen God hun lot keerde. Uitbundig was men geweest: gelach, gejuich. En zelfs de andere volken stemden in met de lof aan de HEER. Hij heeft iets groots voor hen verricht. Ook voor ons, wij hebben ook zijn beloften en mogen dromen van een heerlijke toekomst voor onszelf en voor Gods kerk.

Kroniek:
Pieter Boonstra
Toneel in de eredienst?
Passen mime, dans en toneel in de gereformeerde eredienst? De synode van de CGK oordeelde van niet. Het is belangrijk om eerst vast te stellen wat nu eigenlijk een eredienst is. De prediking doet een appel, verkondigen is aanzeggen.

Thema:
Henk Drost
Rare jongens, die christenen. Kleine kerken in een ongelovige wereld
Voor Stefan Paas brak de tijd van vreemdelingschap aan in 2005, toen hij naar Amsterdam ging. Hij toont aan dat je moet beseffen waar je bent aanbeland. In zijn boek Vreemdelingen en priesters zijn daarover ondanks enige vaagheid wijze lessen te lezen.

Column:
Gijs Zomer
Kerk zoek preker en doper
Over een solliciterende predikant en eigentijds geloven.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Ineenstrengeling
In Filippenzen 3 verbindt Paulus opstanding en lijden en dood aan elkaar. Ze liggen zelfs verstrengeld. Pasen en Goede Vrijdag, de Opstanding en het Lijden worden ineengestrengeld en kruiselings met elkaar verbonden. De kracht van de opstanding gaat vooraf.

Klimaatafspraken:
Pieter Niemeijer
Naar buiten
Het missionaire aspect van de gemeente krijgt op veel plaatsen vorm in de kerkorde.

Rondblik:
Jaap Burger
Leven met de Here
Leven met de Here is een mooi en tegelijk moeilijk onderwerp. Hoe Hij te werk gaat, is een groot mysterie, waarover wij ons mogen verwonderen in allerlei emoties. Laten we leven met Christus en verlangen naar zijn grote toekomst.

Synode 2017:
Dick Dreschler
Synode-impressie
Op de synode is in mei gesproken over contacten met andere kerken, over man-vrouw-ambt, over het bijbels huwelijk en over ondersteuning.

Gemeentebreed:
Aryjan Hendriks
Jezus de Messias van het Oude Testament
Het Oude Testament kunnen wij niet missen om te verstaan wie Jezus is en wat het betekent dat God zijn eigen Zoon voor ons zond.

Gelezen:
Harm Boiten
Théodore de Bèze
Théodore de Bèze, zijn leven en werkis een forse bundel over de reformator van Genève, onder redactie van Willem Balke, Jan C. Klok en Willem van ’t Spijker (uitg. Kok, Kampen).

Gedicht:
Waar werd oprechter trouw. Joost van den Vondel. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Luther en het joodse volk
In hetReformatorisch Dagblad stond een vermelding over het verwijderen van een antisemitische afbeelding in Lutherstad Wittenberg. In De Waarheidsvriend schreef dr. H.-M. Kirn een inzicht gevend artikel over Luthers houding tegenover de joden.
Vrouw, ambt en Nader Bekeken
In het Gereformeerd Kerkblad schreef ds. H.J. Siegers nogal kritisch over ons blad, helaas had hij daarbij niet de argumentatie in het themanummer afgewacht.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Julinummer
- God vergeet jou nooit
- Agressors in beeld
- Wat beweegt de volken?
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer