Nader Bekeken

Pijler en fundament

NB2017-3

maart 2017
jaargang 24, nr 3

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Rechtvaardiging en vergeving
Vergeving is iets dat telkens weer gebeurt. Maar is onze rechtvaardiging ook iets dagelijks? Bij rechtvaardiging en vergeving gaat het wel om twee verschillende begrippen. We zijngerechtvaardigd en we wordengeheiligd.

Kroniek:
Jan Wesseling
Kerk in woelig water
Het kerkschip wordt meegezogen in de ontwikkelingen van deze tijd. Welke invloeden hebben deze op de koers naar de toekomst?
De stroming
Een themanummer van het blad OnderWeggeeft een boeiend inzicht in de diverse meningen. Helaas ontbreekt de diepgang nog wel eens.
Koers
Hoe dichten we het lekgeslagen schip en hoe houden we de opvarenden binnen boord? Daar worden in het themanummer richtingen voor aangegeven, maar ze lijken te zwalken.
Kompas
Goede kaart en kompas zijn nodig om een goede koers te kunnen uitzetten. Hoe kijkt God hiertegen aan? Zijn Woord is ons kompas en zijn Zoon is bij ons aan boord!

Thema:
Dolf te Velde
M/V en onze omgang met de Bijbel
De gevoeligheid van de vraag of ‘het ambt’ opengesteld kan of moet worden voor vrouwen in de gemeente, ligt vooral in de koppeling aan het schriftgezag. Als we meegaan in het voorstel om ruimte te geven voor vrouwelijke ambtsdragers, moet je dan constateren dat we het gezag van de Bijbel wel met de mond belijden, maar dat we in de praktijk onze eigen gang gaan?

Column:
Rufus Pos
Argumentatie
Over een column in het NDwaarin gesteld werd dat velen genoeg hebben van het steekspel rond vrouw en ambt.

Woordwaarde:
Frans Wisselink
Een brief van de eerste synode
Handelingen 15 gaat over het zgn. apostelconvent: de apostelen kwamen in Jeruzalem bijeen om er o.a. over te spreken of de nieuwe christenen nu wel of niet besneden moesten worden.

Klimaatafspraken:
Pieter Niemeijer
Het recht van de gemeente
De nieuwe kerkorde laat zien welke rechten en verantwoordelijkheden de gemeente heeft.

Rondblik:
Sipke Alserda
Toch een minderheidsrapport!
Deputaten Kerkelijke eenheid hadden hun rapport aan de synode al uitgebracht. Drie van de deputaten zijn onlangs alsnog met een Aanvullend rapportgekomen, dat m.n. gaat over de contacten met de NGK.

Nieuw cahier:
Wilma van der Jagt
Twee boekjes uit de serie Woord en Wereld, maar anders dan anders!
Introductie van twee nieuwe cahiers van stichting Woord en Wereld speciaal geschreven voor jongeren en beginnende christenen, in de vorm van een kort interview met de auteurs.

Gemeentebreed:
Gert Treurniet
Roeping en veelkleurigheid. Twee punten uit het deputatenrapport M/V en ambt
Wat moeten we verstaan onder de roeping tot het ambt en wat is hierin het standpunt van de deputaten?

Gelezen:
Gert Schutte
Hoop doet leven
Gert-Jan Segers schreef Hoop voor een verdeeld land(uitg. Balans, Amsterdam), waarin hij zich als christenpoliticus wil inzetten voor de hele Nederlandse samenleving.
Sipke Alserda
HIJ en wij
Zeven predikanten schreven het boekje HIJ en wij(uitg. RCG, Groningen), over het waardevolle van wat de Gereformeerde Kerken hebben ontvangen.

Gedicht:
Op zekere leeftijd, Czeslaw Milosz. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Een betrouwbaar portret van Christus

In De Waarheidsvriendverschenen twee mooie artikelen van prof.dr. J. van Bruggen over de evangeliën. In het tweede artikel gaat hij in op de betrouwbaarheid van het portret dat de evangelisten van Christus schilderen.
Vrouw en ambt
Op www.theologieplus.net schreef dr. Wolter Rose lezenswaardige blogs over het belang van de cultuur in het M/V-rapport. En dr. Maarten Verkerk vertelt in Christelijk Weekbladin een interview van Ineke Evink waarom hij het hoog tijd vindt voor de vrouw in het ambt.


 
 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Julinummer
- God vergeet jou nooit
- Agressors in beeld
- Wat beweegt de volken?
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer