Nader Bekeken

Ouderwets eigenwijs

NB2017-1

januari 2017
jaargang 24, nr 1

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Joop de Jong
Een mooiere baby dan Jezus?
Van Mozes zegt de Bijbel dat hij zo’n mooie baby was. Bij Jezus was dat anders. Kijk bij Hem naar zijn glorie. Het grootste verschil zit ’m in de zonde: Mozes was een zondig mens, Jezus toont zijn grootheid en glorie als Zoon van God.

Kroniek:
Kees van Dijk
Met je tijd mee…
2017, herdenkingsjaar van de Reformatie. Maar het lijkt erop dat de aloude waarheden wankelen. Hoe wordt de Bijbel gelezen? Wat wordt er beslist over M/V en kerk? Zijn wij tevreden als er voor ons nog een reservaatje in de kerk overblijft?
Kroniek:
Balten Pieter Hagens
‘Een steen op de maag’
Het ADC-congres ‘Vijftig jaar scheuring in de vrijgemaakte kerken’ is inhoudelijk tegengevallen. Er past een vraagteken achter de stelling dat ‘de verantwoordelijkheid voor de neocalvinistische traditie op de schouders van de vrijgemaakten rustte’.

Thema:
Sipke Alserda
Werken aan (kerkelijke) eenheid
Deputaten Kerkelijke Eenheid hebben hun rapport uitgebracht voor de komende synode. In dit artikel wordt de aandacht gericht op de contacten met de NGK en de PKN.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Een mysterieuze vluchteling
Toen Jezus in Getsemane gevangengenomen werd, wilde er een jongeman voor hem opkomen. Maar hij moest Jezus wel alleen laten. Zijn optreden maakt overigens wel nieuwsgierig: wie was hij?

Column:
Rufus Pos
Water
Water kan in Afrika behoorlijk schaars zijn, en wat is een flinke stortbui dan welkom.

Rondblik:
Pieter Niemeijer
Het kroonjuweel: broederlijk overleg en kerkelijke vrede. Het oude artikel KO en de nieuwe kerkorde (2)
Het oude artikel 31 heeft nogal wat vragen opgeroepen. Vooral over wat er moet gebeuren als iemand van oordeel is dat een besluit in strijd is met Gods Woord of de kerkorde. De nieuwe kerkorde wil aan deze situaties tegemoetkomen. De vrede staat ook nu centraal.

Klimaatafspraken:
Pieter Niemeijer
Geestelijke leiding
Als het om de taak van de ouderlingen gaat, is er niet veel verschil tussen oude en nieuwe kerkorde.

Nieuw cahier:
Rutger Heij
Jezus hogepriester
Introductie van het nieuwste cahier van stichting Woord en Wereld, een bijbelstudie over de Brief aan de Hebreeën.

Gelezen:
Harm Boiten
Martelaar Angelus Merula
Bespreking van de dissertaie van dr. Adriaan Bas, Solus Deus adorandus. Angelus Merula (1487-1557) en de heiligenverering(uitg. VNK, Gouda, 2011).

Gedicht:
Gehoortest, Krijn Peter Hesselink. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Lijden aan de secularisatie

In De Waarheidsvriendverscheen een interview van M.M.C. van der Wind-Baauw met dr. W. Dekker, die zich afvraagt of de secularisatie wel diep genoeg gepeild wordt.
Veranderziekte
Ds. J. Belder schreef over dezelfde klacht een column in het Reformatorisch Dagblad.
Voltooid leven?
De romanschrijfster Vonne van der Meer werd door Jasper van de Bovenkamp voor De Nieuwe Koersgeïnterviewd over haar nieuwste boek Winter in Gloster Huis.

 

 
 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Julinummer
- God vergeet jou nooit
- Agressors in beeld
- Wat beweegt de volken?
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer