Nader Bekeken

Leren lopen

NB2017-11

december 2017
jaargang 24, nr 12

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Gert Kwakkel
Recht voor de volken
Onrecht, machtsmisbruik: de wereld is er vol van. Dat kan een machteloos gevoel geven. Er zal eens een einde aan komen, maar je wilt er zo graag nu al iets meer van zien. Jesaja leert ons wat de kerk kan doen.

Lees meer...

Tweesprong

NB2017-5

mei 2017
jaargang 24, nr 5

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Bart van Egmond
Gods genade en Kaïns ongeloof
Het verhaal van Kaïn en Abel gaat over de grote tegenstellingen die in de kerk ontstaan doordat gedoopte christenen verschillend reageren op het evangelie: met geloof of met ongeloof. In de manier waarop je reageert op het geloof en de gehoorzaamheid van je broeders of zusters, blijkt je eigen houding tegenover de Here.

Lees meer...

Omdenken

NB2017-11

november 2017
jaargang 24, nr 11

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Arnout Francke
De kunst van het omdenken
God leert zijn leider Jozua om-te-denken. Jozua moet Mozes opvolgen en Jericho innemen. Als hij door de vlakten van Jericho dwaalt, ontmoet hij een man met een getrokken zwaard. Jozua moet beseffen dat Jericho Góds missie is, waarin hij een plek krijgt.

Lees meer...

Bijbels licht

NB2017-4

april 2017
jaargang 24, nr 4

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Antoon Breen
Hij is de Heer van ons leven
De jongeman uit Naïn stond zelf niet op uit de dood, maar werd opgewekt door de Heer van het leven. En dat Jezus de Eerstgeborene uit de dood is, betekent dat er meer van zijn familieleden zullen volgen. Wat een troost dat we in leven en sterven het eigendom zijn van onze trouwe Heiland Jezus Christus!

Lees meer...

Beter zicht

NB2017-10

oktober 2017
jaargang 24, nr 10

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:

Frans Wisselink
Een goed leven
Hoe wil God dat we omgaan met zijn schepping? Van de profeet Haggai valt hierover het nodige te leren. Over rein en onrein, en een gezegend leven.

Lees meer...

Pijler en fundament

NB2017-3

maart 2017
jaargang 24, nr 3

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Rechtvaardiging en vergeving
Vergeving is iets dat telkens weer gebeurt. Maar is onze rechtvaardiging ook iets dagelijks? Bij rechtvaardiging en vergeving gaat het wel om twee verschillende begrippen. We zijngerechtvaardigd en we wordengeheiligd.

Lees meer...

De extra mijl

NB2017-5

september 2017
jaargang 24, nr 9

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Want daar is vrede
De Psalmen 120-134 vormen een met zorg samengestelde bundel. De liederen hebben te maken met het ‘opgaan’ naar Jeruzalem, naar het huis van de HERE. Daar sprak alles van zijn liefde en zijn recht, van verzoening en verbondenheid tussen Hem en zijn volk.

Kroniek:
Pieter Boonstra
De synodebesluiten rondom ‘M/V en ambt’

Lees meer...

Bijbels spoor

NB2017-2

februari 2017
jaargang 24, nr 2

Download dit nummer 

 

THEMANUMMER OVER M/V EN KERK

Woordwaarde:
Egbert Brink
Verstoorde relatie
De ellende van de verstoorde relatie tussen man en vrouw begon bij het omkeren van de oorspronkelijke verhouding: Adam was eerst geschapen en kreeg daarmee passende verantwoordelijkheid. Maar Eva nam het initiatief bij het eten van de verboden vrucht. ‘Samen’ is geworden: ieder voor zich, individu. Christus herstelt de gelijkwaardigheid.

Lees meer...

Leven in verwondering

NB2017-5

juni 2017
jaargang 24, nr 6

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Peter Drost
Als een droom
Het was voor het volk Israël als een droom toen God hun lot keerde. Uitbundig was men geweest: gelach, gejuich. En zelfs de andere volken stemden in met de lof aan de HEER. Hij heeft iets groots voor hen verricht. Ook voor ons, wij hebben ook zijn beloften en mogen dromen van een heerlijke toekomst voor onszelf en voor Gods kerk.

Lees meer...

Ouderwets eigenwijs

NB2017-1

januari 2017
jaargang 24, nr 1

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Joop de Jong
Een mooiere baby dan Jezus?
Van Mozes zegt de Bijbel dat hij zo’n mooie baby was. Bij Jezus was dat anders. Kijk bij Hem naar zijn glorie. Het grootste verschil zit ’m in de zonde: Mozes was een zondig mens, Jezus toont zijn grootheid en glorie als Zoon van God.

Lees meer...

Het beste deel

NB2017-5

juli / augustus 2017
jaargang 24, nr 7/8

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Pieter Boonstra
Het belangrijkste deel
Aan de hand van de geschiedenis van de twee heel verschillende zussen Marta en Maria kunnen we leren waar we in de kerk de prioriteit moeten leggen. Jezus leert ons hier dat het allereerst gaat om zijn dienst aan ons in plaats van onze dienst aan Hem. Dat bewaart ook voor overbezorgdheid.

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer