Nader Bekeken

Barmhartig evangelie

NB2015-11

november 2015
jaargang 22, nr 11

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Jan-Henk Soepenberg
Geloofstwijfel?
Als Jakobus schrijft over vertrouwen op God en dat je niet moet twijfelen, gaat het dan over wat wij ‘geloofstwijfel’ noemen? En hoe kan hij nu zeggen dat je blij moet zijn als je beproevingen moet ondergaan?

Kroniek:
Hans van der Jagt
Asielzoekers uit Moab
Er is niet direct een oplossing voor al die asielzoekers die naar Europa komen, ook in de Bijbel niet. We lezen wel over een bijzonder asielverzoek.
Het is een gaan en komen in Kampen
Er zijn aan de TU in Kampen het afgelopen jaar diverse studenten met emeritaat gegaan. En er zijn diverse nieuwe benoemingen gedaan.

Thema:
Pieter Niemeijer
Aan de tafel van de Here
Het is belangrijk om in te zien waar het bij het heilig avondmaal om draait. Wat is Christus’ doel met brood en beker? Op Hem mogen we ons concentreren.

Column:
Gijs Zomer
Het ondiepe water van mijn doop
Wij moeten onze doop leren gebruiken.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
De koning in Spreuken: mens naast God
In het boek Spreuken komt wel dertig keer de koning in beeld. En wat dan opvalt, is dat hij eigenlijk de enige ‘official’ is in dat bijbelboek. Die koningsspreuken hebben een eigen en typerend karakter.

Opgewekt ge-reform-eerd:
Jan Wesseling
Zeker
Wij als leden van de kerk kunnen zeker zijn van onze volharding in het geloof, aldus de Dordtse Leerregels. Wat betekent dat?

Rondblik:
Harm Veldman
Het begin van Luthers ‘reformatorische Wende’
Het is nog steeds niet bekend wanneer precies Martin Luther zijn reformatorische ontdekking deed. Het zou wel eens te maken kunnen hebben met zijn bestudering van de Psalmen.

Gemeentebreed:
Aryjan Hendriks
Ongeloof in de heilige familie
Zelfs de Here Jezus heeft in zijn directe omgeving te maken gehad met ongeloof. Zijn broers ‘moesten’ Hem niet. Dit kan ouders van kerkverlaters bemoedigen.

Gelezen:
Aryjan Hendriks
Een boeiend boek over A. Janse
Bij uitg. Boekencentrum verscheen het proefschrift van de NGK-predikant Geert van Dijk over A. Janse van Biggekerke, onder de titel Het concrete is het wezenlijke.

Gedicht:
Johannes, Alfred Valstar. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Met eerbied over de HERE spreken
In De Waarheidsvriend onderstreept ds. P.J. Vergunst hoe belangrijk het is te blijven spreken over God als de Vader van Jezus Christus, zo mogen wij Hem kennen.
Nationale Synode – meer dan een forum!
Ds. A. Bas schreef in de Gereformeerde Kerkbode voor de noordelijke provincies over de plannen voor de volgende Nationale Synode en hoe we daartegen moeten aankijken.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer