Nader Bekeken

Homoseksualiteit

NB2015-9

oktober 2015
jaargang 22, nr 10

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Niels den Hertog
Gemeente als geschenk
Van Jezus ontvangen wij veel. Maar laten we bij het opsommen van die geschenken niet de gemeente waarin Hij ons geplaatst heeft, vergeten! In onze tijd zoeken we naar de aanwezigheid van Christus in ons leven, en dan mogen we aan de gemeente niet voorbijgaan. Laten we leren beseffen dat we die gemeente nodig hebben, zoals die gemeente ons nodig heeft.

Kroniek:
Kees van Dijk
Rapporten over homoseksualiteit
Onder christenen wordt over homoseksualiteit verschillend gedacht. In de kerk is het gesprek erover lastig. In onze kerken is er nog geen synoderapport, zoals bij de NGK en de CGK.
Hervatting van het gesprek over homoseksualiteit
In de GKv lijkt het gesprek over homoseksualiteit wat vastgelopen. In het blad Onderweg is een poging gedan door ds. Matthijs Haak. Hoe te denken over zijn argumentatie?

Thema:
Pieter Boonstra
Hoe lezen we de Bijbel? De nieuwe manier van bijbellezen toegepast op homoseksualiteit
De nieuwe manier van bijbellezen vindt zijn grond in het kritiekloos overnemen van theorieën uit de moderne hermeneutiek. Aan de hand van het onlangs gepubliceerde NGK-rapport Ambt en homoseksualiteit: een Bijbels verantwoord perspectief? wordt de noodzaak duidelijk gemaakt om ook in onze kerken na te denken over de hermeneutische vertaalslag en welke rol de hedendaagse context mag spelen.

Column:
Rufus Pos
‘Weigerambtenaar van het jaar’
Ons kabinet is zeer ruimhartig op het punt van het bestrijden van iedere vorm van discriminatie van homo’s.

Woordwaarde:
Frans Wisselink
Wat doet Lucas met Gods wil?
Bij Lucas en Matteüs vinden we de tekst van het Onze Vader. Maar bij Lucas mist de derde bede. Dat wil nog niet zeggen dat Lucas zich vergist heeft.

Opgewekt ge-reform-eerd:
Jan Wesseling
Gerust
In hoeverre hangt je eeuwig heil van jezelf af? De Dordtse Leerregels waarschuwen voor misplaatst zelfvertrouwen. God houdt ons vast. Zo zijn we sterk in zijn kracht en gerust in zijn bescherming.

Rondblik:
Pieter Niemeijer
Wel zo zijn, niet zo doen
Kun je bij bepaalde karaktertrekken of geaardheid zeggen dat God je zo gemaakt heeft en dat Hij dus wil dat je ook zo leeft? Vanuit de Bijbel zijn er over het schepsel, zijn aard, zijn zonde en zijn geluk veel opmerkingen te maken.

Rondblik:
André van Leeuwen
Het lied ‘Amazing Grace
‘Het lied ‘Amazing Grace’ heeft een diepe betekenis. Het was indrukwekkend dat de Amerikaanse president het op de lippen nam bij de begrafenis na de moorden in een kerk in Charleston.

Gemeentebreed:
Jan Blok
We hebben (g)een mooie gemeente
Wat doen we in onze tijd met de oproep van Paulus: ‘groet elkaar met een heilige kus’?

Gelezen:
Harm Boiten
Op de ‘kermis’ van de hermeneutiek
Arie Zwiep schreef een boeiend vervolgdeel over hermeneutiek: Tussen tekst en lezer. Een historische inleiding in de bijbelse hermeneutiek, deel II: Van moderniteit naar postmoderniteit (uitg. VU University Press, Amsterdam).

Gedicht:
Veerman, Menno van der Beek. Met kort commentaar van Gert Slings.

Terugblik:
Gert Schutte
Het burgerlijk huwelijk op de helling
Vijftien jaar geleden werd in Nederland het burgerlijk huwelijk opengesteld voor twee personen van hetzelfde geslacht. Een diep ingrijpend besluit, dat fundamentele tegenstellingen in politiek en samenleving zichtbaar maakte en wereldwijd veel opzien baarde. Wat toen een rol speelde in de besluitvorming, klinkt ook vandaag nog door in discussies in kerk en politiek. Een terugblik op de voorgeschiedenis en op belangrijke elementen uit de debatten.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer