Nader Bekeken

Boom van verlangen

NB2015-9

september 2015
jaargang 22, nr 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Niet met zulke hulp
Psalm 28 lijkt een algemeen thema te hebben, er wordt niet een concrete situatie genoemd. Maar bij nader toezien kun je suggereren dat je bij de kwaadwilligen en onrechtplegers aan de zonen van Seruja mag denken. Met rigorisme en met vertrouwen in eigen gerechtigheid kun je de Here niet dienen.

Kroniek:

André Bas
Kerkelijk onderwijs. De kerkorde als spiegel
In juli jl. is de nieuwe kerkorde van kracht geworden. Een blik in de spiegel van de nieuwe kerkorde leert ons veel over de toestand van het kerkelijk onderwijs. Neem bijvoorbeeld de formulieren, moeten die nog strak gehandhaafd worden? Een generale regeling lijkt hierbij beter dan een bepaling in een kerkorde.
De geschiedenis als spiegel
Hoe en waarom is eigenlijk het gebruik van vaste liturgische formulieren in onze kerken ingevoerd? Er zijn altijd wel bezwaren tegen vaste formuleringen geweest, hoe ging men daarmee om?

De generale regeling als spiegel
Een generale regeling is er overigens nog niet. Het is te hopen dat het eerder gevoerde pleidooi dat deputaten voerden voor uniformiteit, erin zal terugkomen.

Thema:Aryjan Hendriks
Gods hand in ons leed
Wij belijden met zondag 10 van de catechismus dat ook het donkere in ons leven in Gods hand is. Het gaat niet buiten Hem om! Zondag 10 is vaak aangevochten, en dat is wel te begrijpen: wij kunnen God immers niet narekenen. We mogen er wel op vertrouwen dat Hij met de beproeving ook de uitkomst zal geven.

Woordwaarde:
Egbert Brink
(On)Vervuld verlangen
Mensen die almaar teleurgesteld worden, kunnen daar zelfs ziek van worden. Het is belangrijk om dat naar elkaar toe te erkennen. De Spreukendichter heeft daar ook oog voor. Hij spreekt zelfs over de levensboom van vervulde verlangens.

Column:
Gijs Zomer
Ga naar de mieren, twijfelaar!
Mag een dominee twijfelen? Hij moet toch Gods waarheid prediken?

Rondblik:
Balten Pieter Hagens
Tot een volkomen verzoening
Waarom moest Gods Zoon betalen voor onze zonden? Had God niet ‘gewoon’ kunnen vergeven? Zo wordt God op mensenmaat gesneden. In diverse boeken komt dit naar voren. Toch: verzoening door voldoening, Christus biedt uitzicht op vergeving en vernieuwing, en zonder zo’n perspectief kun je je niet bekeren.

Rondblik:
Harm Veldman
Marie Dentière: mag een vrouw de preekstoel op?
De vrouw Marie Dentière, een ex-non, is van grote betekenis geweest in de tijd van de Reformatie. Met haar activisme had ze Calvijn niet mee. Maar haar naam heeft zelfs een plek gekregen op het grote Reformatiemonument in Genève.

Opgewekt ge-reform-eerd:
Jan Wesseling
Waakzaam
Gelovigen kunnen niet staande blijven wanneer zij aan zichzelf worden overgelaten. Ze kunnen wel waakzaam blijven én blijven bidden. Niet op eigen kracht vertrouwen, maar Gods nabijheid inroepen.

Gemeentebreed:
Jan Blok
Jezus in het psychiatrisch ziekenhuis
Leven met een depressie is een worsteling. Toch is je geloof niet echt weg, al lijkt het wel zo. Want de Geest blijft in je. God is groot, ook al lijkt Hij de grote Afwezige. Hij volbrengt zijn kracht in onze zwakheid.

Gelezen:
Wilco Veltkamp
Een kroonjuweel van de gereformeerde theologie
In 2014 verscheen (bij uitg. Brill te Leiden) een heruitgave van de Synopsis Purioris Theologiae uit 1625. Het is een internationaal vermaard werk. Een toelichting erop.

Gedicht:
De barmhartige Samaritaan, Lenze L. Bouwers. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Leven als een dankbaar mens
In De Nieuwe Koers verscheen van drs. Els van Dijk een fraaie column over dankbaarheid.
CGK-evangelisatie en alverzoening
In Christelijk Weekblad schreef Laurens van Lavieren een artikel over ‘De gevende God’, waarin hij laat zien hoe hij is gaan denken over alverzoening.
Nogmaals: samenwonen erg?
In De Waarheidsvriend geeft ds. J. Belder onomwonden zijn visie op samenwonen.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer