Nader Bekeken

Kerk en woestijn

NB2015-4

juni 2015
jaargang 22, nr 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Joop de Jong
Barbecue, Pesach en avondmaal
Met het pesachlam moest heel zorgvuldig worden omgegaan. Dat lam bracht mensen bij elkaar. Dat doet het Lam, Jezus, ook. Hij is voortaan het Pesachlam. Bij het avondmaal zien we zijn groep, je kunt niet in je eentje van het Lam van God eten.

Kroniek:
Pieter Niemeijer
Wat moeten we in 2015 met 1944?
De Vrijmaking van augustus 1944 is al zo lang geleden, wat moeten we er nu nog mee? Die vraag is aanleiding om te schrijven over het belang van gedenken, met als speerpunt de tekst van Psalm 77.

Thema:
Aryjan Hendriks
Kampen over spiritualiteit
Ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan van de TU Kampen verscheen er een bundel over geformeerde spiritualiteit. Daarin is veel waardevols te lezen, al roepen sommige bijdragen ook wel vragen op.

Column:
Gijs Zomer
Bidstoel te koop
Over persoonlijke eredienst en een bidstoel.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Kerk in de woestijn?
De woestijn is niet alleen een dor en troosteloos gebied. Je kunt er ook rust en stilte vinden, of een veilig heenkomen. De Bijbel kent die verschillende kanten van de woestijn ook.

Opgewekt ge-reform-eerd:
Jan Wesseling
Levensmiddel
De Dordtse Leerregels trekken een mooie vergelijking met levensmiddelen en geneesmiddelen (III/IV, 17). Zoals God ons natuurlijke bestaan onderhoudt, zo doet Hij dat ook met ons geestelijke leven.

Rondblik:
Lucius de Graaff
In mijn droom zag ik Jezus
Veel moslimbekeerlingen hebben een droom gehad die een rol speelde bij hun bekering. Dat is bekend vanuit het missionaire werk onder moslims. Hoe moeten we die dromen beoordelen?

Rondblik:
Maarten Kater
Jezuologie – wel Jezus, maar geen Christus
In allerlei variaties is er sprake van een zekere jezuologie. Jezus staat wel centraal of wordt in ieder geval gezien als iemand die van belang geweest is. Het varieert ongeveer van een vrijzinnig Jezusbeeld tot een aanbidding van Jezus als idool (jezulatrie). Er is alle reden om kritisch te zijn over een jezuologie, namelijk wanneer deze losgemaakt is van de christologie.

Gemeentebreed:
Jan Blok
Het zal wel gewoon psychisch zijn
We moeten ervoor oppassen om te luchtig te doen over psychische moeiten.

Gelezen:
Henk Room
Als geen ander, de God van de profeten
Positieve bespreking van de bundel opstellen van prof. Gert Kwakkel, Als geen ander. De God van de profeten (uitg. Vuurbaak, Barneveld).

Gedicht:
Brief, Hagar Peeters. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Evolutie en Genesis 1 - 3: weerwoord G. van den Brink
In De Waarheidsvriend geeft dr. G. van den Brink reactie in de vorige maand genoemde discussie.
Evolutie en Genesis 1 - 3: weerwoord A.J. Mensink
Daarop reageerde ook weer ds. A.J. Mensink, eveneens in De Waarheidsvriend. Beiden komen niet dichter tot elkaar.
Naamchristendom
In het RD stond een hoofdredactioneel commentaar over het percentage godsdienstigheid in Nederland en de VS.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer