Nader Bekeken

Verwondering

NB2015-4

mei 2015
jaargang 22, nr 5

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Roel Kelder
Veertig bijzondere dagen
Wat we op Hemelvaartsdag vieren, is bij velen onbekend. Maar hemelvaart trekt wel sporen door heel de Schrift. Het was voor de leerlingen nodig dat Hij na zijn opstanding eerst nog veertig dagen keer op keer aan hen bewees dat Hij leeft. Hij gaf hun zijn opdracht tot verkondiging en sprak met hen over het koninkrijk van God.

Kroniek:
Kees van Dijk
Verzoening in discussie
Het boek Cruciaal van Reinier Sonneveld en Hans Burger heeft nogal wat opgeroepen. Het gaat vooral om het punt dat Hans Burger wil maken. Hij ontkent niet dat de Bijbel op veel plaatsen leert dat we door Jezus worden gered van onze zonden. Het gaat hem erom of dit in de Bijbel plaatsvindt in termen van het offer. Toch roept zijn benadering wel vragen op.

Thema:
Marc ten Brink
Tom Wright en schriftgezag
Wat is de visie van de nieuwtestamenticus N.T. Wright op het schriftgezag? Volgens hem draait het altijd om het gezag van God. De Bijbel heeft alleen gezag omdat God de Bijbel wil gebruiken om daarmee gezag uit te oefenen over mensen en over deze wereld. Hij werkt ook het beeld uit van de Bijbel als drama in vijf bedrijven. Een van de vragen die zijn visie oproept, is of het menselijk subject niet te veel centraal komt te staan.

Column:
Rufus Pos
Vreugde in God
Over persoonlijke belijdenissen en vreugde in God.

Column:
Anne van der Sloot
Tijdig naar de dokter
Jeremia laat zien dat en waarom God onze Geneesheer is.

Woordwaarde:
Frans Wisselink
Geen voorgeschreven dooppraktijk
In onze bijbelvertaling is in het verhaal over de doop van de eunuch uit Ethiopië het vers over de voorwaarde van geloof weggelaten; het wordt alleen in een noot vermeld. Waarom is dat?

Opgewekt ge-reform-eerd:
Jan Wesseling
Godswonder
Het leven is een wonder en het geloofsleven is niet minder een wonder.

Rondblik:
Harm Veldman
Herman Ravensperger, de eerste theoloog aan de Groningse universiteit (1614)
Over de theoloog Ravensperger is niet veel bekend, maar het is goed dat hij in verband met het vierhonderdjarige bestaan van de Groningse universiteit toch in de belangstelling is komen staan.

Gemeentebreed:
Dick Dreschler
Kind van de gemeente
Welke plek in de gemeente hebben mensen met een handicap? Hoe worden ze opgevangen, hoe is er aandacht voor? Welke plek hebben zij als het gaat om de vieringvan het avondmaal, maar ook bij activiteiten van de gemeente? Over ervaringen van een moeder.

Gelezen:
Perry Storm
Aandacht voor Guido de Brès en de NGB
Bespreking van twee boeken: drs. Harm J. Boiten, Guido de Brès. Auteur van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (uitg. Royal Jongbloed, Heerenveen), en Frank van der Pol (red.), Geloofstaal trekt haar spoor. 450 jaar Nederlandse Geloofsbelijdenis (uitg. Kok, Utrecht).

Gedicht:
Zacheüs, René van Loenen. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Evolutie en Genesis 1 - 3: G. van den Brink
In Kontekstueel is dr. G. van den Brink geïnterviewd door ds. Niels den Hertog en Desiree Prins-van den Bosch, vooral over zijn opvattingen over schepping, evolutie en zondeval.
Evolutie en Genesis 1 - 3: A.J. Mensink
Dat en waarom ds. A.J. Mensink het niet met Van den Brink eens is, was te lezen in De Waarheidsvriend.
Evolutie en Genesis 1 - 3: K. van Bekkum
In reactie daarop schrijft dr. Koert van Bekkum in het theologenblog op de sites van ND en RD over zijn visie hierop.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer