Nader Bekeken

Kerkelijke ontwikkelingen

NB2015-4

april 2015
jaargang 22, nr 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Gert Treurniet
Zo begon de kerk
De kerk was er vanaf het begin, lezen we in Genesis 4. Het was na de zondeval al spoedig een boze wereld, maar er waren mensen die God wilden dienen en zijn naam aanriepen. De kerk begon klein en zwak, en het ‘als ik zwak ben, ben ik machtig’ is nog steeds geen makkelijke belijdenis. De smalle weg van de kerk loopt niet dood.

Kroniek:
Perry Storm
Een zuster die preekt in Haulerwijk
Er rijzen veel vragen bij het ND-bericht dat in Haulerwijk een zuster toestemming kreeg van de kerkenraad om in het kader van haar opleiding tweemaal voor te gaan in de eredienst.
Een kerkenraad die zusters in het ambt wil in Utrecht N/W
In Utrecht besloot de kerkenraad dat het zijn intentie is om de ambten van ouderling en diaken voor de zusters open te stellen. Een voorbarige beslissing, vindt ook de classis, die adviseert om niet af te wijken van het laatste synodebesluit.
Een kerkverband dat straks nog maar één kant op kan
Bovengenoemde besluiten roepen de vraag op hoe open de kwestie vrouw en ambt in onze kerken nog ligt. De ontwikkelingen gaan hard…

Thema:
Aryjan Hendriks
Gebleven en meegegaan
Het gelijknamige boek van dr. Huib Wilschut beschrijft diens zoektocht naar wat de kerk is en wanneer je moet zeggen: Tot hiertoe, nu kunnen we niet samen verder. Maar: wie Christus volgt, moet soms lijden aan de kerk.

Column:
Gijs Zomer
Wat is de waarde van uw PSA?
Over het belang van het leren van psalmversjes en catechismusvragen.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Ontzag als levenshouding
Ontzag voor God is het begin en het beginsel van wijsheid. Laat het je levenshouding worden en weet: het schept vertrouwen in Hem.

Opgewekt ge-reform-eerd:
Jan Wesseling
Royaal
De zaaier in de gelijkenis strooit het Woord en doet dat royaal. En allen die door het evangelie geroepen worden, worden in volle ernst geroepen. Het royale zaaien zet ons voor onze verantwoordelijkheid.
Rondblik:
Pieter Pel
Artikel 31
Artikel 31 brengt ons bij de Kerkorde. Het is een ingewikkelde bepaling. Artikel 31 komt in de nieuwe kerkorde niet meer letterlijk maar wel inhoudelijk aan de orde, en dan verspreid over meerdere hoofdstukken.
Gemeentebreed:
Henk van den Belt
Het gebed en de geestelijke groei
Het gebed kunnen we zelfs als een soort graadmeter van de geestelijke groei zien. Hoe zijn onze gebeden? Worden ze intenser, dieper, vuriger? Dat worden ze naarmate een christen armer, ellendiger en afhankelijker wordt van Gods genade.

Gelezen:
Piet Houtman
Toekomst voor christelijke politiek
Bij Nieuw Amsterdam te Amsterdam verscheen het boek Van God los? Het einde van de christelijke politiek?, door Ewout Klein en Remco van Mulligen. Christelijke politiek werkt altijd vanuit een minderheidspositie.
Gelezen:
Harm Boiten
Onschatbare teksten
In het boek Onschatbare teksten (uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam) geeft dr. Rob van Houwelingen aandacht aan enkele heel bekende bijbelteksten.

Gedicht:
Als een meander slingert de volgepakte goederentrein, Manja Croiset. Met kort commentraar van Gert Slings.

Persrevue:
Gert Schutte
Kinderdoop heeft bijbelse grond
In het Reformatorisch Dagblad schreven dr. A. Baars en dr. R. van Kooten beargumenteerd over de kinderdoop.
Opdragen als alternatief?
Of opdragen als alternatief kan gelden voor de kinderdoop, kwam aan de orde in een discussie tussen dr. Jan Hoek en dr. Hans Maris, eveneens in het Reformatorisch Dagblad.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer