Nader Bekeken

In Christus' voetspoor

NB2015-3

maart 2015
jaargang 22, nr 3

Download dit nummer 

Schriftlicht:

Arnout Francke
Creatieve gerechtigheid
Wraak nemen, hoe menselijk is dat. Toch zegt de Heer Jezus dat we ons niet moeten verzetten tegen wie ons kwaad doen. Hij heeft een diepere gerechtigheid op het oog dan die van de wet uit het Oude Testament.

Kroniek:
Jan Wesseling
Nieuw exemplarisme
Tegenwoordig gebeurt het vaak dat men de Bijbel leest als een boek vol voorbeelden. Teksten worden een-op-een gelezen en toegepast. Zonder de historische setting te verdisconteren, zónder de afstand in tijd te honoreren en zonder de vaak specifieke plek in Gods plan te waarderen.
Nieuw activisme
Wanneer je het eenmalige, unieke karakter van wat in de loop van de tijd op aarde geschiedt, niet onderkent, laten de gevolgen zich raden. Als elk moment in de bijbelse geschiedenis een voorbeeldfunctie heeft en elke tekst algemeen toepasbaar is, ongeacht tijd, plaats, situatie en persoon, dan is de parallel snel getrokken.
Nieuw wetticisme
Het nieuwe heilige moeten kan gepaard gaan met een positieve kijk op de mens. De verzoening is op Golgota al ‘geregeld’, voor de zonden is betaald, je mag er zijn zoals je bent. Wij moeten het verschil maken. Hier zitten waarheidselementen in. En toch… wanneer al die elementen bij elkaar komen en de ‘drive’ worden in een beweging, dan dreigt er een ontsporing.

Column:
Rufus Pos
Kerk met een grote K
Vind je dat de kerk te ouderwets is en dat zij toe is aan een nieuw concept? Realiseer je Wie de Kerk heeft uitgevonden!

Thema:
Klaas van der Zwaag
Augustinus: genade sluit werken niet uit maar in
Als alles onverdiende genade is, hoe zit het dan met de menselijke vrijheid en zijn wil? Heft de genade de menselijke vrijheid op? Als alles genade is, wat voor zin heeft het dan om te bidden en goede werken te doen?, aldus monniken aan Augustinus. In dit slotartikel over Augustinus komen deze vragen aan de orde.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Volg het voetspoor van Christus
Jezus’ voetafdrukken staan als het ware nog steeds in het zand, volg dat voetspoor! Zijn voetspoor is een bloedspoor dat naar zijn koninkrijk leidt.

Opgewekt ge-reform-eerd:
Jan Wesseling

Genen
De zonde zit ons in de genen. Dat willen we eigenlijk liever niet horen. De enige mens bij wie de zonde niet in de genen zat, was de mens Jezus. Ondanks alles worden wij in Hem geheiligd.

Rondblik:
Pieter Niemeijer
Hulp in echtscheidingspastoraat
Ambtsdragers krijgen in hun werk te maken met veel situaties van zonde en gebrokenheid, toch is er bij huwelijksproblemen te wijzen op specifieke omstandigheden. Een aantal overwegingen en suggesties voor het omgaan met deze problematiek.

Rondblik:
A. van Leeuwen

Het schilderij en het oude papiertje
President Obama bracht een bezoek aan Rembrandts Nachtwacht in het Rijksmuseum, maar hij kwam daar vooral om kennis te nemen van de Acte van Verlatinghe. Een belangrijk document voor onze geschiedenis, maar ook voor die van de Verenigde Staten.

Gelezen:
Harm Boiten
Internet in het gezin
Een aanzet om na te denken over mediaopvoeding en mediagedrag in het gezin is te vinden in het boek van David Clark, Internet in het gezin (uitg. De Banier, Apeldoorn).

Gedicht:
Verslaafd, André F. Troost. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
De mythe van de zelfstandig denkende mens
In Trouw trok onlangs een onderzoek naar het aantal gelovigen in Nederland de aandacht. Over zijn kritische analyse daarvan schreef Jan Hendriks in het Christelijk Weekblad.
Gereformeerd onderwijs in Canada
In het Reformatorisch Dagblad geeft L. Vogelaar aandacht aan eengereformeerde Canadese school die in Nederland noodgedwongen leerkrachten werft in reformatorische kring.
Vijftig tinten westerse verwording
Als trieste illustratie van de kuddementaliteit van de geseculariseerde mens schreef dr. Albert Mohler over boek en film ‘Vijftig tinten grijs’ op zijn website en het Reformatorisch Dagblad nam het over.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer