Nader Bekeken

Je suis ...

NB2015-2

februari 2015
jaargang 22, nr 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:

Afinus de Vries
Zo moet je jezelf zien
In Romeinen 6:11 vat Paulus krachtig de geestelijke waarheid van het hele hoofdstuk samen. In deze woorden concentreert hij wat we geloven over Jezus en wat Hij doet in het leven van een gelovige. Als christen ben je realist: de neiging tot het verkeerde blijft. Maar van Jezus ontvang je kracht om in de dagelijkse geestelijke strijd niet op te geven.

Kroniek:
Hans van der Jagt
Je suis Christus
De leus ‘je suis Charlie’ is tot op zekere hoogte te variëren met een andere leus: ‘je suis Christus’. Daarmee zeg ik niet Christus te zijn, wel dat ik Hem volg en dat ik wil dat Hij in mij leeft en ik in Hem. Van de leus ‘je suis Charlie’ zijn trouwens verschillende lagen te onderscheiden.
Geboren uit de maagd Maria
Kort voor kerst publiceerde het ND een artikel over de maagdelijke geboorte. In feite wordt die maagdelijke geboorte door eindredacteur Dick Schinkelshoek ontkend.

Thema:
Klaas van der Zwaag
Augustinus: katholiek kerkvader, altijd breder dan je denkt
Wie was Augustinus en hoe dacht hij over het kwaad?
Augustinus verdedigde vrije genade tegenover Pelagius
Augustinus heeft het kwaad diep gepeild. Als bisschop voerde hij onder andere strijd met Pelagius over de vrije wil.

Column:
Gijs Zomer
Een molensteen
Maak van de molensteen geen aanstootsteen.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Geeft de Bijbel mooie mensen voorrang?
In de Bijbel wordt van sommige mensen expliciet gezegd dat ze knap van uiterlijk waren. Wat mooi is, mag ook mooi genoemd worden.

Opgewekt ge-reform-eerd:
Jan Wesseling
Goud
De gouden keten van het heil bestaat uit herkenbare schakels. Je kunt ze ook noemen: de kruispunten op de weg die God in ons leven gaat.

Rondblik:
Rob Visser
Gods persoonlijke woord
God spreekt ons aan in zijn Woord. Hij vertelt Wie Hij is en wat Hij doet. Hij spreekt met gezag.

Gemeentebreed:
Sipke Alserda
Vasten voor een geestelijk doel
Vasten lijkt meer aandacht in onze kerken te krijgen, met name in de zogenaamde veertigdagentijd. Moet je/mag je wel of niet vasten? Vasten heeft in elk geval te maken met verootmoedigen.

Gelezen:
Aryjan Hendriks
Zicht op de ouderling en zijn werk
Bespreking met enkele kritische noten van Handboek voor ouderlingen en oudsten (onder red. van Peter van de Kamp, uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam).

Gedicht:
Genadig, Jaap Zijlstra. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Nogmaals de GS-besluiten over M/V en NGK
In de Gereformeerde Kerkbode voor Groningen, Friesland en Drenthe signaleerde ds. S.M. Alserda dat de GS Ede wel het M/V-rapport afwees, maar niet het DKE-rapport.
Als je kleinkinderen het thuis niet meer meekrijgen
In Confessioneel was een artikel te lezen van Johan Timmer over en voor grootouders van kleinkinderen die niet meer in het geloof worden opgevoed.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer