Nader Bekeken

Houd het huwelijk hoog

NB2015-1

Nader Bekeken januari 2015
jaargang 22, nr. 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:

Johan Vos
God regeert de wereld
In Daniël 7 lezen we over een toekomstvisioen. Net als in Openbaring 13 gaat het over de dreiging van de machten die tegenover God staan. Maar de overwinning is aan God, wereldrijken zullen vergaan maar zijn heerlijkheid is blijvend. Dat mag ons te midden van alle geweld in de wereld van nu rust geven.

Kroniek:
Balten Pieter Hagens
Die tijd is voorbij
De tijd van christelijke organisaties met een christelijke grondslag is voorbij, zuilen zijn afgebrokkeld. De kerk blijft publiek rekenschap geven van de hoop die zij heeft.
Niet meer van deze tijd
We zijn anders gaan denken, ook achter de kerkdeuren. Bijbelgetrouwe christenen kunnen andere kerkkeuzes maken. Bepaal ‘ik’ als christen zelf waarvoor ‘ik’ kies?
Een woord op zijn tijd
‘Niet de leer, maar het Woord moet het doen’, is een gevleugelde uitspraak in onze tijd. Wat wordt ermee bedoeld en verandert daarmee ons Godsbeeld?
Zwerfkei
De kerkelijke ‘smaakmakers’ lopen vooruit op de synode die nog over kerkelijke eenheid moeten praten en besluiten; kan dat zomaar?

Column:
Rufus Pos
Begrensde verdraagzaamheid
Moeten wij tolerant zijn? Het is maar wat je eronder verstaat.

Thema:
Pieter Niemeijer
M/V en huwelijk
De twee bijbelteksten die altijd genoemd werden als het ging over vrouw en ambt – 1 Korintiërs 14:34-36 en 1 Timoteüs 2:11-15 – waren altijd afdoende als grond voor afwijzing. De synode van 2014 heeft o.a. uitgesproken dat het doorlopend spreken van de Schrift twee lijnen laat zien. Een aantal opmerkingen naar aanleiding hiervan.
De orde van het huwelijk
Wat Paulus aan de gemeente te Korinte en aan Timoteüs schrijft, was voor zijn eerste lezers waarschijnlijk duidelijk, maar wij moeten daarnaar op zoek. In de Bijbel is er veel aandacht voor het huwelijk en de orde daarin. Pleidooi om meer te gaan denken vanuit het huwelijk.

Rondblik:
Pieter Niemeijer
M/V in de praktijk
Over wat in Thema naar voren kwam over man/vrouw in kerk en huwelijk, volgt nu een praktische uitwerking in een aantal conclusies.

Woordwaarde:
Frans Wisselink
Jezus en zijn vader
Voor de wet gold Jozef als de vader van Jezus, hij had van God zelf de opdracht gekregen om die taak op zich te nemen. De verschillende bijbelvertalingen laten een verschillende tekst zien, omdat ze uitgaan van verschillende handschriften.

Opgewekt ge-reform-eerd:
Jan Wesseling
Liefde
Is liefde alleen een onbeschrijflijk gevoel vanbinnen, of is dat alleen een westerse opvatting? God is liefde en die liefde laat Hij vooral zien in de komst van zijn Zoon.

Gemeentebreed:
Jan Blok
Meer over kracht en zwakte van Opwekking
Na het inleidende artikel van vorige maand nu enkele concrete opmerkingen naar aanleiding van enkele voorbeelden van opwekkingsliederen.

Gelezen:
Hans de Wolf
Zonen van de goden en dochters van de mensen
Bespreking van de dissertatie van dr. Jaap Doedens, The sons of God in Genesis 6:1-4 (uitg. TU Kampen, 2013).

Gedicht:
Ochtendgebed, Alfred C. Bronswijk. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
IS in 2015
In De Waarheidsvriend schreef ds. P.J. Vergunst een en ander over IS en over de hoop die christenen hebben.
Een kritische stem binnen de NGK
In Opbouw was een interview te lezen van ds. Ton Vos met ds. Gerard de Lange over diens visie op de NGK.
Het wonder van de preek: de HERE spreekt!
In een themanummer van De Wekker over de prediking schreef ds. Niels den Hertog behartigenswaardige dingen. 

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer