Nader Bekeken

Gods oordeel

NB-2014-9

Nader Bekeken september 2014
jaargang 21, nr. 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Gert Treurniet
Geniet van uw genadeloon
Deuteronomium, het herhalingsboek van de wet, kan ons helpen rust te krijgen in deze hectische tijden. Alle regels zijn concretisering van het grote gebod: heb de HEER lief. Wees blij, want je bent verlost!

Kroniek:
André Bas
Eigen wijs
Een overcompleet Liedboek

De onlangs gehouden synode heeft besloten om het nieuwe Liedboek vrij te geven voor gebruik in de erediensten. Dit Liedboek is samengesteld met het oog op de diverse stromingen binnen de protestantse kerken. Het is niet de opzet geweest dat iedereen alles gaat zingen.
Een incompleet Kerkboek
Binnen afzienbare tijd moet er een nieuw Kerkboek komen. Daarin zullen enkele oude gereformeerde gezangen niet meer voorkomen.
Een complete koerswijziging
De synode besloot ook dat de verantwoordelijkheid voor de liedkeuze aan de kerkenraden wordt overgelaten. Is dat een wijs besluit?

Thema:
Arie Baars
Weerzin tegen het (s)preken over Gods toorn
Het is niet eenvoudig om over Gods toorn te spreken en te preken. Waar komt die weerzin vandaan? Waarom is het nodig om Gods toorn in de prediking aan de orde te stellen? En hoe zal dat dan moeten gebeuren?

Column:
Rufus Pos
Een onvergetelijke zomer
We hadden een zomer waarin op wereldniveau van alles gebeurde. Toch weten en geloven wij dat God regeert.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
De vruchtbaarheid van de Geest
De ‘vrucht van de Geest’ is een populair thema. De vrucht van de Geest ontvouwt zich als een eenheid, zoals een mandarijn uit meerdere paartjes bestaat, waarvan er geen gemist kan worden. Over onkruid, bodem en oogst.

Opgewekt ge-reform-eerd:
Jan Wesseling
Glorieus
Over Gods glorie in deze wereld. Elke fase van zijn stappenplan is een glorieuze stap op weg naar de eindoverwinning.

Rondblik:
Adrian Verbree
Pornoverslaving
Over een ernstige verslaving, die wellicht heel dichtbij kan komen. De belangrijkste tip is: zoek de openheid en vraag hulp!

Rondblik:
André van Leeuwen
Een tweehonderdjarige slapende Grondwet?
De Grondwet heeft de basis gelegd voor het functioneren van de Nederlandse rechtsstaat. Over het belang van deze Grondwet en van een instituut van toetsing, ook voor de bescherming van de rechtsstaat.

Gemeentebreed:
Sipke Alserda
Ga met je twijfel naar Jezus!
Iedere christen heeft zijn momenten van twijfel. Sommigen vinden twijfel zelfs positief. De Bijbel heeft het juist vaak over de zekerheid van het geloof. Wat moet je dan, als je last hebt van twijfel?

Gelezen:
Hans van Pelt
Ambtsdrager m/v? Een eigen bijdrage
Piet Dorland komt in zijn boek Ambtsdrager m/v. Mogen vrouwen een kerkelijk ambt bekleden? (uitg. Boekscout, Soest) tot stellige conclusies, maar gaat daarbij vaak kort door de bocht.

Gedicht:
Belijdenis, Alfred C. Bronswijk. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Geloof verdampt zonder kerk
In Confessioneel ging dr. Jacques Schenderling in op de vraag of de kerk nog relevant is voor mensen om te blijven geloven. Ds. J.W. Leurgans maakte vervolgens lezenswaardige opmerkingen over de structuur die de kerk aan gelovigen biedt.
Evangeliën zijn geen kronieken
In De Waarheidsvriend schreef dr. J. van Bruggen een fraai artikel over de evangeliën.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Maartnummer:
- Ruimte en richting?
- Kerk-zijn
- Koorts bestraffen

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer