Nader Bekeken

Bewegen en gedenken

NB-2014-7

Nader Bekeken juli / augustus 2014
jaargang 21, nr. 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Naar buiten
Soms voelen we ons aan ons land verbonden: op nationale hoogtijdagen bijvoorbeeld of in het buitenland. Er zijn ook momenten van diepe vervreemding. Dan vraag je je af: in wat voor maatschappij leven we eigenlijk? Hebben we daar als kerk en christenen nog hart voor en een taak in? Zoals wij het van Christus moeten hebben, moet iedereen het van Hem hebben.

Kroniek:
Jan Wesseling
Beweging
Alles om ons heen lijkt in beweging te zijn, vaststaande opvattingen wankelen, de kerken zijn in verandering. De vraag die we ons voortdurend hebben te stellen, is: laten we ons altijd leiden en voorlichten door het Woord van God?
Bekering
‘Bekering’ is een groot woord, toch lijkt het van toepassing op veel van de reacties in sociale media op het synodebesluit over m/v.
Beleving
Valt er in de eredienst wel wat te beleven? Op een column van dr. Ad de Bruijne in het ND over het wel of niet kunnen zingen van bepaalde opwekkingsliederen werd divers gereageerd.

Thema:
Pieter Boonstra
Moderne hermeneutiek. Waar geeft het verwijdering?
Zoals in het vorige nummer al aan de orde kwam, is er onderscheid tussen bijbelse hermeneutiek en moderne hermeneutiek. Nu wordt aangetoond hoe en wanneer de moderne hermeneutiek ons verwijdert van het gereformeerde denken. In alle dankbaarheid voor het feit dat we Gods Woord op schrift hebben.

Column:
Gijs Zomer
Buiten schot
In de Eerste Wereldoorlog bleef ons land neutraal. Dat wil niet zeggen dat wij buiten schot moeten blijven, zijn wij niet allen medeverantwoordelijk voor de rampspoed in de wereld?

Woordwaarde:
Egbert Brink
Gedenkstenen
Gedenkstenen oprichten betekent stilstaan: om terug te kijken, om je heen te kijken en vooruit te kijken. Denk aan Betel, Gilgal en Mispa, Samuel maakte er een jaarlijkse rondreis om zijn richtlijnen aan het volk te geven.

Opgewekt ge-reform-eerd:
Jan Wesseling
Zandloper
De zandloper is een mooi beeld voor hoe Gods liefde de wereld in stroomt door Christus. Gods keus is geen willekeur, maar wordt in de geschiedenis zichtbaar en tastbaar in Hem.

Synode 2014:
Gijs Zomer
Een kerkverband van vier miljoen
Laatste synodeverslag, o.a. over financiën, over de TU, liturgie en kerkmuziek, contacten met NGK. Het was geen gemakkelijke synode. We mogen het eindoordeel overgeven aan onze God.

Rondblik:

Harm Veldman
Cyprianus en het Onze Vader
De geschriften van Tertullianus en Cyprianus zijn boeiend en belangrijk. Men vond ze in hun eigen tijd, in de derde eeuw, al waardevol. Cyprianus diende de kerk als bisschop. Hij had zijn gedachten over de inhoud van het Onze Vader en schreef er een boekje over.

Rondblik:
Johan Knigge
Een voet in Gilgal
In de Bijbel komt de naam Gilgal diverse keren voor, ook voor verschillende plaatsen. In het Gilgal van Jozua moesten gedenkstenen worden opgericht. Er vonden samenkomsten van het volk plaats, en offers. Waarom werden de Gilgals als een voet afgebeeld?

Gemeentebreed:
Aryjan Hendriks
Bidden is naderen
De tabernakeldienst toonde grote afstand tussen de heilige God en het volk. Alles wachtte op de Messias, die werkelijk verzoening zou brengen. In ons bidden mogen wij door Hem echt tot God naderen.

Gelezen:
Harm Boiten
Belijden in zevenvoud
Dr. A. Baars en drs. A. Groothedde tonen in hun boek Belijden in zevenvoud (uitg. De Banier, Apeldoorn, 2013) aan de hand van zeven belijdenisgeschriften de eenheid van belijden aan en laten het verschil zien tussen catechismus, confessie en leerregels.

Gedicht:

Ouwerwets, C.A. Zaalberg. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
‘Ik heb voor heel mijn leven in God mijn bondgenoot’
In Kontekstueel verscheen een ontroerend interview van C.J. Bosch-Klapwijk en T.W.D. Prins-van den Bosch met dr. Wolter Rose over het omgaan met zijn geaardheid.
In het Reformatorisch Dagblad stond een reactie van Steven Middelkoop op een EO-onderzoek over de invloed van films op de seksualiteitsbeleving van jongeren.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Witter dan sneeuw!
- Alweer genocide?
- Het evangelie wordt wet

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer