Nader Bekeken

Onder het koepeldak

Nader Bekeken juni 2014
jaargang 21, nr. 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Pieter van den Berg
Let op Jezus in de hemel
Oude zekerheden vallen weg, ook in de kerk. Maar we komen dit ook al tegen in de brief aan de Hebreeën. De schrijver bemoedigt zijn lezers en ook ons: kijk naar Jezus, die in de hemel is. En blijf op Hem letten!

Kroniek:
Hans van der Jagt
Kerkenkoepel?

De Nationale Synode is alweer even geleden, de deputaten kerkelijke eenheid hebben eraan meegedaan en rapporteerden erover aan de GS Ede. De Nationale Synode presenteert zich nu als forum maar wil in de toekomst meer betekenen. Wordt het een soort overkoepeling?

Thema:
Pieter Boonstra
Moderne hermeneutiek. Wat brengt het ons verder?
Op de vraag wat hermeneutiek is, wordt geen eenduidig antwoord gegeven, omdat er tegenwoordig iets anders onder wordt verstaan dan vroeger. Hermeneutiek is zo een onderdeel van de filosofie geworden. Het is belangrijk om ons ‘voorverstaan’ bij het lezen van de Bijbel te omschrijven.

Column:
Rufus Pos
Onttrekking: met droefheid deelt de kerkenraad u mee…
Over het verschil tussen individueel en collectief, het is ook in de gemeente zichtbaar.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Leven van de geef
Het is voor ons mensen niet gemakkelijk om gratis iets te krijgen. Toch is dat precies wat het evangelie ons wil vertellen: dat we leven van Gods genade.

Opgewekt ge-reform-eerd:
Jan Wesseling
Ondoorgrondelijk
Waarom geeft God het geloof wel aan de een en niet aan de ander? Het is zijn keus, zijn welbehagen, zijn genade. Geloven is ook Hem zijn ondoorgrondelijkheid gunnen.

Rondblik:
Frans Wisselink
Geloofwaardig over M/V
Vaak wordt door kerkleden een spanning ervaren tussen de mogelijkheden voor vrouwen in het maatschappelijke leven en in het kerkelijke leven. We dienen wel te bedenken dat de woorden van Paulus over de taken van de vrouw met apostolisch gezag zijn geschreven!

Gemeentebreed:
Aryjan Hendriks

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer