Nader Bekeken

Broodnodig

Nader Bekeken maart 2014
jaargang 21, nr. 3

Download dit nummer 

het artikel van de maand

Schriftlicht:
Arnout Francke
Taalvernieuwing
Bidden is door Christus gevormd worden, en dat gaat niet zonder slag of stoot. Hij leert ons in ons bidden de blik omhoog te houden en ons niet op onszelf te richten. We moeten ons oefenen in het spreken van deze nieuwe taal.

Kroniek:
Hans van der Jagt
Verlegen ambtsdragers – veilige kerken
Aan de synode is een nieuw ondertekeningsformulier voorgelegd. Is in dit document het onderlinge vertrouwen bewaard? Wordt tegemoetgekomen aan de verlegenheid die ambtsdragers kunnen voelen bij het huidige formulier? Wordt de veiligheid van de gemeente gewaarborgd? Het nieuwe conceptformulier is een frisse tekst, maar er zijn enkele bezwaren tegen op te noemen.

Thema:
Hans Maris
De Heidelbergse Catechismus en het christelijk leven
De Catechismus is na 450 nog fris. We hebben de Catechismus nodig om ons eigen geestelijk en kerkelijk leven in de spiegel te bezien. Over troost, geloof, rechtvaardiging en heiliging, de betekenis van de wet, wet en evangelie, en evangelische heiliging. Alles vanuit het geloof dat wij van Christus zijn.

Column:
Gijs Zomer
Een stal stinkt niet
Over modderschoenen en binnenstappen in de stal.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Het levensbelang van de boekrol
Johannes is overrompeld als hij in de hemel de boekrol in Gods rechterhand ziet. Die boekrol is verzegeld. Wat is de betekenis van die boekrol?

Opgewekt ge-reform-eerd:
Jan Wesseling
Goed
Geloof in God, overgave aan Jezus worden opgewekt door de boodschap van het evangelie. Je proeft de goedheid van God, die de mens opzocht in de door hemzelf veroorzaakte ellende.

Rondblik:
Jakob van Bruggen
The blind man sat by the road and he cried. Over zien en niet zien
Hoe kun je over God de Schepper spreken met mensen die uitgaan van de evolutie? Of moeten we het scheppingsverhaal inruilen voor een evolutieverhaal om moderne mensen nog te kunnen bereiken? Handreiking voor mensen die worstelen met de vragen rond schepping en evolutie, geloof en wetenschap.

Gemeentebreed:
André Bas
De klank van de zegen
De slotzegen met de tekst van 2 Korintiërs 13:13 kreeg in de Nieuwe Bijbelvertaling een andere klank. Welke van de vertalingen verdient de voorkeur en waarom?

Synode 2014:
Gijs Zomer
Sterkte, dominee, en houd de boel een beetje bij elkaar!
Kort verslag van de bidstond en van de allereerste werkzaamheden van de GS Ede.

Gelezen:
Jacko Holtland
Evangelische posities
In de uitwerking van de onderwerpen ‘zonde en schuld’ en ‘de doop’ zou het boek De evangelische beweging van ds. J.M.D. de Heer (uitg. Den Hertog, Houten) wat meer verdieping hebben kunnen krijgen.

Gedicht:
Die handen, Leo Vroman. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Lang leve de Heidelberger!
In Kontekstueel verscheen van de hand van ds. C.C. den Hertog een pleidooi voor het daadwerkelijk functioneren van de Heidelbergse Catechismus in het kerkelijk leven.
De zin of onzin van het ‘kindermoment’
Jan Smelik haalt in EREdienst een artikeltje uit Kerkinformatie aan met kritische vragen van Irma Pijpers-Hoogendoorn over het kindermoment in de eredienst.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Witter dan sneeuw!
- Alweer genocide?
- Het evangelie wordt wet

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer