Nader Bekeken

Gods handbereik

NB2002-12

december 2002
jaargang 9, nr 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H.J.C.C.J. Wilschut
Gods handbereik
Wat een onrecht was er ook in 2002 weer! Laat de Here dat zomaar gaan? Mensen zeggen dan dat Hij er niet is, dat Hij Zich afzijdig houdt. In Psalm 10:12-14 zien we een mens die worstelt met zijn God. Voor velen een herkenbare strijd. Toch is Gods hand wel degelijk actief, en onze last is zijn zorg.

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer