Nader Bekeken

HEER, onze Heer, hoe machtig is uw trouw!

NBdecember2008

december 2005
jaargang 12, nr 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:
J.L. Beuving
Heer, onze Heer, hoe machtig is uw trouw!
In Psalm 8 loven we de Here, dat is het kader waarin deze psalm staat. Die grote God ziet om naar de mens, maakte hem zelfs onderkoning van zijn schepping. Wie is die mens? Zoveel stelt hij in feite niet meer voor, sinds hij in zonde viel. Maar in Psalm 8 zit ook het perspectief op de Here Christus! In Hem openbaarde God zijn trouw.

Lees meer...

Gekwetste liefde

NBdecember2008

mei 2005
jaargang 12, nr 5

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H. van den Berg
Gekwetste liefde
God is liefde, zo staat in de Bijbel. In diezelfde Bijbel staat ook Hosea 13:14, ‘Mijn oog kent geen medelijden.’ God heeft lang geduld met zijn volk, maar als het de vreemde goden achterna blijft lopen, komt zijn toorn. De dood moet zijn werk doen. Maar door diezelfde dood komen Gods kinderen thuis.

Lees meer...

Die goeie, ouwe tijd

NBdecember2008

november 2005
jaargang 12, nr 11

Download dit nummer 

Schriftlicht:
R. van der Wolf
Die goeie, ouwe tijd
Jesaja kijkt in Jesaja 63 als het ware terug. Het volk was arm en onderdrukt, en het leefde niet zoals God dat wilde. Toch trok God Zich het lot van het volk aan. Jesaja spreekt over de gunstbewijzen van de Here en over zijn roemrijke daden. Die wil hij vermelden en daarmee laat Jesaja de liefde en trouw van God zien.

Lees meer...

Positief verblijfsbevel

NBdecember2008

april 2005
jaargang 12, nr 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. de Meij
Positief verblijfsbevel
In oorlogstijd waren er predikanten die zich op Jeremia 29:7 beriepen: vrede voor Babel - vrede voor de Nederlandse samenleving. De situatie waarin Jeremia verkeerde, was uniek. Je kunt beide situaties niet zomaar een-op-een vergelijken. Bidden voor Babel is voor ons: bidden voor de Nederlandse samenleving, en bidden om de wijsheid van de Geest: dat we niet opgaan in een leven zonder Christus.

Lees meer...

Een schat van een kind

NBdecember2008

oktober 2005
jaargang 12, nr 10

Download dit nummer 

Schriftlicht:
A.C. Breen
Een schat van een kind
Kinderen zijn een geschenk van de Here. Iets wat kostbaar is, daar ga je voorzichtig mee om. Ouders en hun kinderen vertonen het beeld van God. Hun taak is het bouwen en bewaren van het huis van de Here. Het gereformeerd onderwijs is ook als geschenk van God te beschouwen. Laten we bidden en werken om dat geschenk niet kwijt te raken.

Lees meer...

Jehu’s huis en Jizreëls bloed

NBdecember2008

maart 2005
jaargang 12, nr 3

Download dit nummer 

Schriftlicht:

G. Kwakkel

Jehu’s huis en Jizreëls bloed

Aan Jehu heeft de Here beloofd dat zijn nakomelingen tot in de vierde generatie op de troon zouden zitten, omdat hij het huis van Achab gestraft had volgens opdracht van de Here. Hoe kan het dan dat de Here in Hosea 1 spreekt over de bloedschuld waarvoor Hij Jehu’s huis ter verantwoording zal roepen?

Lees meer...

De rijkdom van gelovig denken

NBdecember2008

september 2005
jaargang 12, nr 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H. Geertsma
De rijkdom van gelovig denken
Wij hebben het denken van Christus, zegt Paulus (1 Kor. 2:16b). Maar hoe werkt dat? Het gaat erom de rijkdom van deze manier van denken te zien. De Griekse wijsgeren toonden hun kijk op het leven. Paulus komt daartegenover met de wijsheid van Christus, die in hun ogen maar dwaasheid is. Maar wij mensen kunnen ons dan ook alleen maar verwonderen over Gods manier van denken en manier van werken!

Lees meer...

Denk aan de vrouw van Lot!

NBdecember2008

februari 2005
jaargang 12, nr 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. Heemskerk
Denk aan de vrouw van Lot!
In Lucas 17 spreekt de Here Jezus over zijn wederkomst. Hij legt er de nadruk op dat onbekend is wanneer die dag zal zijn. Daarom roept Hij op om altijd klaar te staan. Om niet te veel waarde te hechten aan aardse zaken. Maar laat je levensstijl in overeenstemming zijn met het feit dat gelovige mensen begenadigd zijn: stel Gods Woord centraal in je leven!

Lees meer...

De Heilige Geest, Helper bij uitstek!

NBdecember2008

juli/augustus 2005
jaargang 12, nr 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:

G.F. Overweg

De Heilige Geest, Helper bij uitstek!

Wat mogen wij van de Heilige Geest verwachten? De Here Jezus geeft in Johannes 16 daarop een antwoord. Daarin zit niet alles opgesloten wat de Geest doet, het werk van de Geest heeft vele aspecten. Maar het antwoord van de Here Jezus geeft de belangrijkste ‘drive’ van de Heilige Geest aan. Het antwoord kan een eind op weg helpen in de discussies van tegenwoordig over het verlangen naar meer van de Geest.

Lees meer...

De wortel van christelijk samenleven

NBdecember2008

januari 2005
jaargang 12, nr 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
De wortel van christelijk samenleven
Christus leeft in mij, is die uitspraak van Paulus uit Galaten 2 een beschrijving van onze verbondenheid met Christus en van ons innerlijk leven? Nadat de context geschetst is van de situatie van de geadresseerden in Galatië, wordt duidelijk dat Paulus doorgaat op een conflict dat hij met Petrus had over de wet. We leven door het geloof in de Zoon van God. We worden niet meer geregeerd door de wet, maar mogen ons laten leiden door Christus, die ons in zijn kerk samenbindt.

Lees meer...

Auditief of visueel?

NBdecember2008

juni 2005
jaargang 12, nr 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
F.J. Bijzet
Auditief of visueel?
Als je een probleem hebt met je ogen, kun je ook een probleem hebben met je oren. Dan heb je geen oor voor Christus, het Licht der wereld, omdat er met je kijken iets mis is. Zo word je verduisterd voor het Woord. Wil je blijven openstaan voor Hem en zijn Woord, zorg dan dat je ogen goed blijven.

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer