Nader Bekeken

Persoonlijk geloof

NBdecember2008

november 2006
jaargang 13, nr 11

Download dit nummer 

Schriftlicht:
A.A.J. de Boer
Persoonlijk geloof
In Psalm 66:16 roept de dichter op om te luisteren. Hij heeft heel wat te vertellen! Het gaat namelijk over Gods grote daden in het leven van de gemeenschap en in het leven van een ieder die daarover (met bijvoorbeeld deze psalm) met ontzag voor God zingt.

Lees meer...

Pinksteren in Handelingen

NBdecember2008

april 2006
jaargang 13, nr 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H.J.C.C.J. Wilschut
Pinksteren in Handelingen
Is Pinksteren een eenmalig heilsfeit? Of is ‘de doop met de Heilige Geest’ met de bijbehorende pinkstertekenen een blijvend verschijnsel? Vanuit het boek Handelingen zijn daarover conclusies te trekken.

Lees meer...

'... en deze drie zijn één'

NBdecember2008

oktober 2006
jaargang 13, nr 10

Download dit nummer 

Schriftlicht:
A.C. Breen
‘… en deze drie zijn één’
De verzen uit 1 Johannes 5:7-8 zijn in Statenvertaling, vertaling NBG-’51 en in de NBV verschillend vertaald: het zinsdeel dat in 1951 tussen vierkante haken werd gezet, is in de NBV weggelaten. Wat staat er nu precies in deze regels? En waarom is deze tekst sinds de generale synode van 1981 niet meer genoteerd als bewijstekst bij artikel 9 van de Nederlandse geloofsbelijdenis?

Lees meer...

Mesjokke!

NBdecember2008

maart 2006
jaargang 13, nr 3

Download dit nummer 

Schriftlicht:
G. Kwakkel
Mesjokke!
De profeet Hosea werd voor gek uitgemaakt. Wat zat hierachter? Het volk Israël dacht dat het de Here diende, maar ze gaven zich aan Baäl. Daarom had de profeet een harde boodschap, waarnaar men niet wenste te luisteren.

Lees meer...

Een doorn in het vlees…

NBdecember2008

september 2006
jaargang 13, nr 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
F.J. Bijzet
Een doorn in het vlees…
Uitleggers van alle tijden hebben zich afgevraagd wat de doorn in Paulus’ vlees was, waarover de apostel in zijn tweede brief aan de Korintiërs schrijft. Maar gezien de context is er een goede verklaring te vinden. En Paulus moest leren dat Gods genade genoeg voor hem was. Die les geldt ook voor ons.

Lees meer...

Onmisbare Geestesgaven

NBdecember2008

februari 2006
jaargang 13, nr 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. Heemskerk
Onmisbare Geestesgaven
Het gaat tegenwoordig vaak over de Geest en zijn bijzondere gaven. De Geest geeft ons deel aan Christus en al zijn weldaden. Daarbij is het goed te onderscheiden wat onmisbaar is voor iedere gelovige, en wat alleen in bijzondere omstandigheden niet gemist kan worden.

Lees meer...

Een frontale botsing met goede afloop

NBdecember2008

juli/augustus 2006
jaargang 13, nr 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:
G.F. Overweg
Een frontale botsing met goede afloop
In Handelingen 8 komt het tot een botsing tussen Simon de tovenaar, als vertegenwoordiger van de duivel, en de evangelist Filippus als vertegenwoordiger van God. De boodschap van Simon lijkt aantrekkelijk, maar de duivel loopt een nederlaag op: Simon laat zich dopen. Hij krijgt dan van Petrus te horen wat de weg is om behouden te worden.

Lees meer...

Van zaad tot oogst

NBdecember2008

januari 2006
jaargang 13, nr 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Van zaad tot oogst
Hoe staat het in onze tijd met het koninkrijk van God? Heeft het christendom nog invloed? De Here Jezus vertelt in Marcus 4 een gelijkenis over zaaien en oogsten. Daarin vergelijkt Hij het rijk van God met een zaad dat gezaaid wordt en uiteindelijk uitgroeit tot rijp graan. Tegelijk spreekt Hij over de zaaier, en daarin over Zichzelf. Als de vrucht van zijn rijk rijp is, komt Hij oogsten.

Lees meer...

Een ontdekkend begin van een onthullend boek

NBdecember2008

juni 2006
jaargang 13, nr 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
C. van den Berg
Een ontdekkend begin van een onthullend boek
Het boek Openbaring is een onthullend bijbelboek. God laat er dingen in zien die geen mens ooit gezien heeft. Het openingsvisioen uit hoofdstuk 1 is bepalend voor wat volgt in de rest van het boek. Johannes raakt in geestvervoering en ziet tussen zeven lampenstandaards Christus staan in al zijn glorie.

Lees meer...

Geen tempel, geen zon, geen maan - Immanuël!

NBdecember2008

december 2006
jaargang 13, nr 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Schelling
Geen tempel, geen zon, geen maan - Immanuël!
We leven in een verwarrende tijd, deze laatste dagen van dit jaar. In Openbaring laat de Here aan Johannes zien wat er binnenkort moet gebeuren. Johannes ziet het nieuwe Jeruzalem. Een gigantische stad. In een stad zie je de kerktorens boven de muren uitsteken. Maar bij deze stad zie je ze niet, want een tempel is niet nodig! Licht van zon en maan zijn ook niet meer nodig. Over haar schijnt Gods luister en het Lam is haar licht!

Lees meer...

Wees niet bang

NBdecember2008

mei 2006
jaargang 13, nr 5

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H. van den Berg
Wees niet bang
In Jesaja 43 geeft de Here een krachtige belofte aan het volk. Het volk is zo kostbaar voor Hem, Hij zal het redden en bewaren. Ook wij hoeven niet bang te zijn bij wat er ook gebeurt, we mogen ons in zijn handen weten vanwege Christus.

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer