Nader Bekeken

Kwaad dat kwelt

NBjuli2007

juli/augustus 2007
jaargang 14, nr 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:
C. van den Berg
Kwaad dat kwelt
Er gebeurt allerlei kwaad en ellende in de wereld. Dat was zo in de tijd van Habakuk, dat is nu nog zo. Habakuk wijst de weg naar God. Hij bidt en doet een klemmend beroep op God: hoe lang nog? En de Here hoort. Het boek Habakuk leert ons te bidden en daarmee door te gaan.

Kroniek:
H.J.C.C.J. Wilschut
Breuk en breuklijn
Veertig jaar geleden voltrok zich een breuk binnen de Gereformeerde Kerken. Hoe kon dat gebeuren, waar ging het om en hoe wordt er nu tegen aangekeken?

Thema:
J.W. van der Jagt
Gemeenschap en kerkgang
De kerk is de gemeenschap der heiligen. In dat licht worden opmerkingen gemaakt over het waarom van de kerkgang in de eigen gemeente tegenover het shopgedrag en/of het verzuimen van kerkdiensten, zoals steeds vaker gebeurt.

Column:
G. Zomer
Een christelijke camping
Christenen op vakantie gedragen zich vaak verschillend.

Rondblik:
L.W. de Graaff
De passie van de sji’ieten
De sji’ieten kennen een bloederig ritueel. Waarom en hoe is dit ritueel ontstaan? Een kort historisch overzicht laat zien wie de sji’ieten zijn en waarom ze hun godsdienst zo beleven als ze doen. Duidelijk komt naar voren dat hun leer een leer is van zelfverlossing.

S.J. Driessen
Recht voor God?!
Op de op hemelvaartsdag gehouden Jongerendag, georganiseerd door de BGJ, sprak ds. E. Heres over een heilig leven voor de Here. Ook van de praktische tips die gegeven werden, wordt verslag gedaan.

Gemeentebreed:
Kerkvisitatie
M.H. Sliggers
Het hoe, wat en waarom van kerkvisitatie wordt uit de doeken gedaan. Ook wordt aandacht gegeven aan het doorvragen naar het houden van synodebesluiten, bijv. ten aanzien van de eredienst.

Boek van de maand:
J. Beekhuis
Ze hebben lief, maar worden vervolgd
Bij Boekencentrum, Zoetermeer , verscheen het boek Ze hebben lief, maar worden vervolgd, van de theoloog Henk Bakker. Hij overtuigt dat interesse voor en kennis van de kerkgeschiedenis belangrijk is voor christenen van nu.

Gedicht:
De moeder, Ivo de Wijs. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
Is leven met Gods geboden het leven met idealen of illusies?
In Kontekstueel schreef prof. dr. G.C. den Hertog over het leven voor Gods aangezicht en onder zijn wet.

Ideaal en illusie te boven
A.C. Breen schreef voor Stimulans een column over leven vanuit vertrouwen op God.

Vergadering van gelovigen, maar geen kerk…
Allerlei informatie over zijn ‘kerkgenootschap’ geeft Henk P. Medema in het Kerkblad voor het Noorden (CGK). Daar wordt een stukje uit De Wekker van de hand van prof. dr. W. van ’t Spijker aan toegevoegd over (het verband tussen) vroomheid en kerk.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Oorlog in Oekraïne
- Gert Schutte, 
   volksvertegenwoordiger
- Puzzel in Spreuken
- Genderisme
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer