Nader Bekeken

Groei van de kerk

NBseptember2007

september 2007
jaargang 14, nr 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Groei van de kerk
Onder groei van de kerk verstaan we met Efeziërs 4:13-16 niet een groei in aantal leden, maar een groeien naar Christus toe. Christus zelf, het hoofd van de kerk en het hoofd van alles, die zijn leven gaf voor zijn gemeente, geeft de kracht om te groeien.

Kroniek:
C. van Dijk
Schip op strand, baken in zee
De CG-predikant ds. P. den Butter heeft in Bewaar het Pand gepleit om maar geen generale synodes meer te houden. Want vaak blijkt dat gemeentes zich toch niet houden aan de synodebesluiten. Hoe is die situatie in onze kerken? Hoe ga je om met verschillen? Kun je aan de gemeentegrenzen voorbijzien wanneer je je in je thuisgemeente om wat voor reden dan ook, niet meer op je plek voelt? Laat de kerkbrede discussie - ook over deze zaken - niet verzanden!

Thema:
H.J.C.C.J. Wilschut
Kerk op de evenwichtsbalk. Bij het honderdjarig bestaan van de Gereformeerde Gemeenten
Over het ontstaan en bestaan van de Gereformeerde Gemeenten is wel wat te vertellen: een boeiend stukje kerkgeschiedenis. Ook komt het theologisch-eigene aan bod, en worden tegenstemmen aan het woord gelaten.

Column:
H. van Leeuwen
Eerste levensbehoefte
We kunnen voor ons dagelijks leven niet zonder water. En voor wie Christus kent, is het water van de doop hét teken van Leven.

Rondblik:
P. Schelling
Bericht van twee zusters ver weg…
Op Curaçao bestaan twee kerken naast elkaar, nu de Papiamentstalige gemeente als zelfstandige gemeente is geïnstitueerd. Beschreven wordt wat hieraan voorafging, hoe de situatie nu is en wat van de toekomst verwacht mag worden.

Gemeentebreed:
H.J.C.C.J. Wilschut
Sprekende beelden
De weg van de Geest naar het hart van mensen is die van Woord en prediking. Zijn zaken als drama, dans en beweging zaken die passen in de gereformeerde liturgie? En wat te denken van het gebruik van plaatjes en illustraties, ook bijvoorbeeld via de beamer? Daarnaast over het gebruik van de beamer een aantal overwegingen.

Korte boekbespreking:
P.L. Storm
‘Ik herinner mij nog…’. De jonge jaren van dr. W.G. de Vries
Bij De Vuurbaak, Barneveld, verscheen in de ADChartasreeks een boek met memoires van de in 2006 overleden dr. W.G. de Vries, ‘Ik keek mijn ogen uit’.

Boek van de maand:
G.J. Schutte
Samen leven in verscheidenheid
Stefan Paas schreef politieke meditaties onder de titel Vrede stichten (uitg. Boekencentrum, Zoetermeer). Het boek levert waardevol materiaal voor het zoeken van de vrede voor de stad door middel van het publieke debat. Maar Paas’ betoog over de basis waarop christenen dit gesprek zullen aangaan, overtuigt niet.

Gedicht:
WANT jan 2005, Remco Campert. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
G.J. Schutte
Religie macht tot vrede
Minister E. van Middelkoop hield op een symposium een lezing over religie, conflict en samenwerking in een globaliserende wereld. In het Reformatorisch Dagblad verscheen een samenvatting.

Het kwade benoemen
Het Friesch Dagblad publiceerde een gesprek van Tjerk de Reus met de filosoof Andreas Kinneging over wat vandaag te beginnen met het kwaad. Dit naar aanleiding van het boek van Kinneging en Rob Wiche, Van kwaad tot erger. Het kwaad in de filosofie.

Soevereiniteit in eigen kring
De discussie over de problemen bij de jeugdzorg en de plannen van minister Rouvoet worden door Bart Jan Spruyt onder de loep genomen in een column in Binnenlands Bestuur. Spruyt legt een relatie met het begrip soevereiniteit in eigen kring. In Trouw geeft Arie Oostlander een reactie.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Oorlog in Oekraïne
- Gert Schutte, 
   volksvertegenwoordiger
- Puzzel in Spreuken
- Genderisme
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer