Nader Bekeken

Vrede door verzoening

NBdecember2008

februari 2003
jaargang 10, nr 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M.H. Sliggers
Vrede door verzoening
Verzoening, zondebesef, daar praten we liever niet over. God is toch liefde? Maar als God ons met Zich verzoent in Christus, ervaren we pas echt vrede. De Here is uit op verzoening met zijn volk. Dat zien we in Jesaja 1, waar de Here vraagt ons zondige leven te leggen tegenover zijn heiligheid en recht: ‘Laat ons samen richten.’ We kunnen ons met God laten verzoenen door Christus, want de Geest eigent het ons toe.

Lees meer...

Ongereformeerd?

NB2003-7/8

juli/augustus 2003
jaargang 10, nr 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:
F.J. Bijzet
Ongereformeerd?
Hiskia herstelt de eredienst in de tempel. Hij roept het volk op tot God terug te keren, dan zal Hij ook tot het volk terugkeren. Deze oproep van Hiskia bij zijn poging tot reformatie lijkt eerder remonstrants of evangelisch dan gereformeerd. Maar dit dubbele spreken is bijbels en past bij het verbond dat God met ons sloot. Laten we niet te snel iets als ongereformeerd afwijzen, dat juist reformerend is!

Lees meer...

Twee keer naar de kerk

NB2003-1

januari 2003
jaargang 10, nr 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Twee keer naar de kerk
Waar staat het in de Bijbel dat we twee keer naar de kerk moeten? Die vraag is vaak gesteld. Hangt het tegenwoordig voor velen meer af van de vraag wat ze leuk vinden? In de samenkomsten wil God zijn volk ontmoeten. Door de regelmatige kerkgang wil Hij ons laten groeien in geloof. O.a. wordt aan de orde gesteld: de onderlinge gemeenschap, de sabbat, de rust, de inhoud van de kerkdienst.

Lees meer...

Wie is wijs?

NB2003-6

juni 2003
jaargang 10, nr 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
J.W. van der Jagt
Wie is wijs?
Wie zou niet wijs willen zijn? Deze algemene en intrigerende vraag uit het slot van Psalm 107 geldt iedereen en confronteert je met jezelf: ben ik wijs? Het gaat de psalmdichter om het oog hebben voor Gods gunstbewijzen. Richt je ook in je nood op God! Wie wijs is, kijkt achterom en let op de redding die de Here in zijn gunst 

Lees meer...

Bedenk wat in Christus Jezus was

NB2003-12

december 2003
jaargang 10, nr 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Bedenk wat in Christus Jezus was
Christus heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij kwam op aarde. Voor ons. Niet alleen als ons voorbeeld, maar als onze Voorganger. En ook als onze Borg en Verlosser. Dat doet ons nadenken over onze houding ten opzichte van hem, en ook naar elkaar toe.

Lees meer...

Niet over één kam

NB2003-5

mei 2003
jaargang 10, nr 5

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Niet over één kam
In allerlei situaties kunnen we geroepen worden om een oordeel te vellen. De Galaten kregen te maken met dwaalleer en lieten zich erdoor in verwarring brengen. Maar Paulus schrijft ze daarom nog niet af! Hij gaat uit van Gods zorg voor zijn kudde. Hij leert ook ons om onderscheid te maken tussen hen die in verwarring ‘brengen’ en hen die in verwarring ‘gebracht worden’. Dwaalleer moet weerstaan en bestraft worden, maar terugkeer naar de goede weg is mogelijk voor ‘slachtoffers’, inkeer voor dwaalleraars ook.

Lees meer...

Op het nippertje…

NB2003-11

november 2003
jaargang 10, nr 11

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H. van den Berg
Op het nippertje…
De Here weet altijd raad. Voor Sodom, maar ook voor Lot: de onrechtvaardigen zal Hij bewaren. Tot de jongste dag blijven ze in zekere bewaring. Lot wordt gered. Door deze geschiedenis aan te halen, wil Petrus in zijn tweede brief ons waarschuwen. We moeten niet denken dat het met ons wel goed zit. Lot had het niet makkelijk in Sodom, al had hij er zelf voor gekozen daar te wonen. Toch noemt Petrus hem ‘de rechtvaardige’.

Lees meer...

Het wonder van de vrede van Christus

NB2003-4

april 2003
jaargang 10, nr 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. Heemskerk
Het wonder van de vrede van Christus
Christus brengt de vrede tot stand tussen God en mensen. Ook tussen mensen onderling komt dan vrede. Dat Christus’ vrede het voor het zeggen heeft in de kerk, daar moeten we op uit zijn. Dat gaat niet zomaar, daar is geloof voor nodig, en dankbaarheid voor die vrede.

Lees meer...

Spreken door de Geest

NB2003-10

oktober 2003
jaargang 10, nr 10

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. Heemskerk
Spreken door de Geest
Paulus geeft aan hoe je kunt beoordelen of iemand uit de Geest spreekt of niet: niemand, door de Geest sprekend, zegt: Vervloekt is Jezus (1 Kor. 12:3). In Korinte wisten ze niet zo goed om te gaan met de ‘dingen van de Geest’. Hun onderscheidingsvermogen was aangetast doordat ze tot voor kort met afgoden geleefd hadden. Maar iemand die leeft door de Geest, is te herkennen. Niet alleen aan zijn spreken, maar aan heel zijn doen en laten. Waar Christus van zijn plaats verdrongen wordt, daar is de Geest niet. Jezus is Here, dat mag ook onze belijdenis zijn.

Lees meer...

Bij het goede beginnen

NB2003-3

maart 2003
jaargang 10, nr 3

Download dit nummer 

Schriftlicht:
G. Kwakkel
Bij het goede beginnen
‘Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet?’ Als het je goed gaat, kun je dit Job gemakkelijk nazeggen. Maar Jobs wereld was nu juist volkomen ingestort. Zijn vrouw kon het niet meer vatten. Toch kon Job haar deze vraag stellen. En hij deed dat niet uit doffe berusting, maar omdat Hij zijn God kende.

Lees meer...

Zoeken naar ervaring?

NB2003-9

september 2003
jaargang 10, nr 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
H. Geertsma
Zoeken naar ervaring?
Hoe merk je nu dat je een hechte relatie met God hebt? In 1 Johannes 4 stelt de apostel die relatie aan de orde: wij in Hem en Hij in ons. Allereerst mag je geloven dat de relatie met God er is, het is een belofte van Hem. De werkelijkheid van die relatie merk je aan je eigen belijdenis dat Jezus Gods Zoon is. Je merkt het daarnaast aan de liefde die in je woont. En het zal ook te herkennen zijn in je gebed om de Heilige Geest.

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer