Nader Bekeken

Voor- of achteruit?

NBjanuari2011

januari 2010
jaargang 17, nr 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Priesters op het bordes
In Leviticus 9 treden Mozes en Aäron voor de Here. De Here heeft hen zelf aangesteld en Aäron mag als hogepriester het volk van God dienen. Als het volk ziet hoe God zelf zijn dienst aanvaardt, jubelen allen van vreugde. Uiteindelijk zullen al Gods kinderen priesters zijn, zoals Petrus later kan schrijven: U bent een koninkrijk van priesters.

Lees meer...

Fossielen in het paradijs?

juli/augustus 2010
jaargang 17, nr 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Heiligheid richting intimi
De priesters Nadab en Abihu, zonen van Aäron, worden door God zelf met vuur verteerd. De tekst vertelt maar weinig over wat ze verkeerd deden. Duidelijk is wel, al zijn dingen op zich nuttig en goed, de Here en de dienst aan Hem gaan altijd boven alles.

Lees meer...

Landbouwonderwijs

februari 2010
jaargang 17, nr 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:
M. Heemskerk
Landbouwonderwijs?
Jesaja 28 lijkt te besluiten met landbouwonderwijs. Eerst is de vernietiging van het land aangekondigd, maar daarna ook de belofte van het fundament met de hoeksteen. Daarna volgt een gelijkenis over de werkmethodes van een boer. Daarin wordt duidelijk dat de boer werkt volgens de werkstijl van God, want daarop heeft hij eerst gelet. Gods werk is voor ons onnarekenbaar.

Lees meer...

Jezus en de aasgieren

september 2010
jaargang 17, nr 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Aäron sterft, de hogepriester blijft
Het sterven van Aäron gaat gepaard met een publieke ceremonie. Belangrijk daarbij is dat hij sterft als mens, niet als hogepriester. Er is continuïteit in de ambtsdienst, want zijn opvolger staat klaar: zijn zoon Eleazar.

Lees meer...

In het begin

maart 2010
jaargang 17, nr 3

Download dit nummer 

Schriftlicht:
G. Kwakkel
In het begin
Prof. Ellen van Wolde stelde dat de vertaling van Genesis 1:1, ‘in het begin schiep God de hemel en de aarde’ geen goede vertaling is. Het woord voor scheppen zou scheiden betekenen: God scheidde hemel en aarde. Wat gebeurde er nu werkelijk in het begin?

Lees meer...

Weg van de Werkorde?

oktober 2010
jaargang 17, nr 10

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Niemeijer
Verbonden tot vrede
Aan ons jawoord moeten we ons houden, we hebben het bewust voor Gods aangezicht gesproken. Alles wat we zeggen, moet betrouwbaar zijn, zo houdt Jezus ons voor in de Bergrede. Het geldt ook voor kerkelijke afspraken. Paulus laat zien dat het in Gods rijk gaat om gerechtigheid, vrede en vreugde, door de Heilige Geest.

Lees meer...

De macht van Gods spreken

april 2010
jaargang 17, nr 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
A. Bas
De macht van Gods spreken
God spreekt, en wij mensen hebben te luisteren. Daarom is het ook zo belangrijk om in de eredienst bij de verkondiging van zijn Woord onze oren wagenwijd open te zetten.

Lees meer...

Mijn juk is zacht

november 2010
jaargang 17, nr 11

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Poortinga
Pauze
De Here Jezus zegt in Matteüs 11 dat zijn juk zacht en zijn last licht is. Deze oproep van Hem om zijn rust te ontvangen geldt voor de gelovigen. Door deze belofte van Christus kunnen we alles tillen en dan is zijn last licht.

Lees meer...

Pinksterfeest

mei 2010
jaargang 17, nr 5

Download dit nummer 

Schriftlicht:
W.F. Wisselink
Joël op het Pinksterfeest
Johannes de Doper bereidde Israël voor op de komst van de Messias. Jezus zelf zet dat onderwijs voort. Petrus wordt op zijn beurt door dat onderwijs op het spoor van Joël gezet, zodat hij die citeert in zijn toespraak op de pinksterdag.

Lees meer...

CNT voltooid

december 2010
jaargang 17, nr 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:
P. Schelling
Een beter vaderland? Het hemelse!
De gelovigen uit Hebreeën 11 zien reikhalzend uit naar het hemelse vaderland. Hun energie was hun geloof. En hun geloofsovergave aan God maakt bij Hem iets los: zij mogen bij Hem horen. Ook wij in onze situatie mogen uitzien naar dat betere vaderland: wat een perspectief!

Lees meer...

Single

juni 2010
jaargang 17, nr 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
L.W. de Graaff
Single
In sommige gemeenten zijn veel alleengaanden. Paulus heeft aandacht voor hen in 1 Korintiërs 7. Singles komen hiermee in beeld, maar in de gemeente behoren ze dat ook te blijven. Ze kunnen zelfs de andere broeders en zusters stimuleren tot dienst aan de anderen.

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer:
- Deputatenadvies over homoseksualiteit in de kerk
- De hoogste glorie van Christus
- Catechismus en catechese

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer