Nader Bekeken

Degelijk gebouwde stad

NBmaart2013

december 2012
Jaargang 19, nr 12

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Over de stad is veel te zeggen. Ook in de Bijbel gaat het op verschillende plaatsen over de stad. De stad voor of tegen God. Maar uiteindelijk zijn we, levend van Gods genade, allen op weg naar de stad van Gods toekomst, de stad met fundamenten, de stad van de levende God!

Lees meer...

Zaaien en zekerheid

NBmaart2013

mei 2012
Jaargang 19, nr 5

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
W.F. Wisselink
Zoals een arend
In Deuteronomium 32 staat de tekst over de arend die over zijn nest waakt en voor zijn jongen de vleugels uitspreidt. Roofvogelkenners tonen aan dat de arend een wrede vogel is en ook niets op zijn vleugels draagt, de bijbelse vergelijking is dus beperkt. Mozes noemt de arend alleen vanwege zijn sterke en machtige vleugels.

Lees meer...

Een kerk vol heilige hoorders

NBmaart2013

november 2012
Jaargang 19, nr 11

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
André Bas
IJzeren strijdwagens
In de tijd van de Rechters maakte Juda zich met Gods hulp meester van het bergland, maar in de laagvlakte beschikten de bewoners over strijdwagens. Toch moeten ze blijven strijden en op God vertrouwen. Soms staan wij in onze tijd en situatie onder druk: om onderdelen van de leer van de kerk los te laten of onze levensstijl aan te passen. Wie houdt de strijd vol? Maar we mogen strijden met vertrouwen!

Lees meer...

Waar is Mijn huis?

NBmaart2013

april 2012
Jaargang 19, nr 4

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Gert Kwakkel
Een wonder van een huis
God kan het niet hebben dat mensen niets doen voor zijn huis, terwijl zij zich wel uitsloven voor hun eigen huizen. Is Hij dan jaloers, als een verongelijkt kind? Waarom hecht Hij zo veel waarde aan zijn eigen huis, de tempel? Wil Hij dat wij eerst een prachtig kerkgebouw neerzetten voordat wij investeren in onze eigen huizen?

Lees meer...

Stroomversnelling

NBmaart2013

oktober 2012
Jaargang 19, nr 10

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:

A. van Houdt

Blijf u inspannen voor uw redding!

Het lijkt tegenstrijdig: we zijn aangewezen op Gods genadige verkiezing en tegelijk vraagt de Here dat wij ons inzetten voor ons geloof. Hangt het volgens Paulus in Filippenzen 2 dan toch af van onze eigen inspanningen?

Lees meer...

Christus overwint

NBmaart2013

maart 2012
Jaargang 19, nr 3

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Rien Heemskerk
Het wonder van Golgota: de dood schept leven
In deze tijd voor Pasen is het goed ons te verdiepen in de onvoorstelbare betekenis van Christus’ lijden en sterven. Ook Hij was een mens van vlees en bloed, Hij werd daarin onze broeder. Hij sloeg satans wapen uit handen en overwon. Die geloofszekerheid mag ons rust geven, in leven en sterven.

Lees meer...

Psalm 8

NBmaart2013

september 2012
Jaargang 19, nr 9

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Jochem Douma
Psalm 8
Psalm 8 is een lofpsalm op Gods verhevenheid en op zijn schepping. Hij heeft de mens veel macht in de schepping gegeven. Alle mensen, tot en met de kinderen, loven Hem om zijn grootheid. Maar de mens die allereerst in deze psalm bezongen wordt, is onze Heer Jezus Christus.

Lees meer...

Zinloos geweld?

NBmaart2013

februari 2012
Jaargang 19, nr 2

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Een humanistische gelijkenis?
De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10 is een prachtig verhaal, bij velen – ook niet-christenen – bekend: wat een medemenselijkheid! Maar waar gaat het nu precies over? En waar zijn vandaag de verdrukten en ellendigen?

Lees meer...

Een Egyptenaar in ons kerkboek

NBmaart2013

juli/augustus 2012
Jaargang 19, nr 7/8

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Een lesje afhankelijkheid
De Here Jezus is bij Marta en Maria in huis. Marta slooft zich uit en Maria zit te luisteren. Dit bijbelverhaal is op heel veel verschillende manieren uitgelegd. Maar wat voor boodschap heeft de Here hier voor ons?

Lees meer...

Koersvast tussen de klippen door

NBmaart2013

januari 2012
Jaargang 19, nr 1

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Marten de Vries
De Heer van outsiders
Jezus Christus brengt zijn gemeente samen. In de tempel en in de kerk komen de gelovigen samen. Het grote nieuws dat daar verkondigd wordt, is voor iedereen. Tot en met allerlei outsiders. Jesaja 56:8 zegt het: De Heer brengt nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn

Lees meer...

Groeien naar de bekende God

NBmaart2013

juni 2012
Jaargang 19, nr 6

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Dolf te Velde
Tasten naar God?
Paulus is in Athene en ziet daar een altaar met het opschrift ‘Aan de onbekende god’. De heidense Grieken zagen overal de vele goden aan het werk, en die kon je maar beter te vriend houden. Daarom moest er niet eentje worden overgeslagen. Paulus neemt het risico om aan te sluiten bij die denkwereld.

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Doorspreken over man, vrouw en ambt
- Het teken van Kaïn
- Christus tussen hemelvaart en wederkomst

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer