Nader Bekeken

Kerkelijk minderwaardigheidsgevoel

NBjanuari2011

november 2011
jaargang 18, nr 11

Download dit nummer

Schriftlicht:
Arnout Francke
Blinde wraakzucht?
Het lied van Debora is een mooi voorbeeld van een bijbelse geweldstekst. Kun je bidden om de ondergang van je vijanden? Debora’s gebed is een gebed om gerechtigheid, om verlost te worden van Góds vijanden.

Kroniek:
Kees van Dijk
Homoseksueel voor de klas; is het nu werkelijk zo ingewikkeld?
Er was een poos spanning rondom de gereformeerde school te Oegstgeest die een leerkracht schorste omdat deze een homoseksuele relatie aanging. Inmiddels heeft de kantonrechter uitspraak gedaan. Is er nog ruimte voor een eigen personeelsbeleid voor het bijzonder onderwijs?

Thema:
Jakob van Bruggen
Het virus van een kerkelijk minderwaardigheidsgevoel
Als we in de kerk last krijgen van minderwaardigheidsgevoelens, kunnen we te maken krijgen met vormen van geestelijke verwarring en vervreemding, en dan kunnen we niet meer overtuigd in/aan onze gemeente werken. Wat is dit voor een virus en wat is ertegen te doen?

Column:
Gijs Zomer
Mijn mobieltje
Een mobiele preekstoel is zo gek nog niet!

Woordwaarde:
Egbert Brink
Ongelukkig prijzen
Hoe kon Job de naam van God blijven prijzen, ook nadat alles hem was afgenomen? Het Hebreeuwse woord barak, ‘zegenen’ of ‘prijzen’, kan zelfs ook het tegendeel betekenen: ‘vervloeken’ of ‘vaarwel zeggen’.

Rondblik:
Harm Boiten
Guido de Brès, reformator van de Nederlanden I
Iets over de levensgeschiedenis van de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis: zijn familie, zijn bekering, zijn verbanning naar Engeland, zijn predikambt, zijn studie en zijn huwelijk.

Gemeentebreed:
Aryjan Hendriks
Blij zijn straks?
Hoe kun je nu, en later in de hemelse heerlijkheid, blij zijn als je weet dat je ongelovige geliefden door Gods rechtvaardig oordeel zullen lijden?

Gelezen:
Hans van der Jagt
Waardevol Confessieboek
Onder redactie van dr. M. te Velde verscheen (bij uitgeverij Groen te Heerenveen) een stevig en heel waardevol boek over vijf belijdenissen uit de tijd van de Reformatie: Confessies. Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa.

Gedicht:
Pop. Maarten Moll. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Opgelegde vrijzinnigheid tegenover ruimte voor minderheden
In Wapenveld interviewden Pieter Jan Dijkman en Herman Oevermans twee directeuren van wetenschappelijke partijbureaus, te weten Dick Pels (GroenLinks) en Gert-Jan Segers (CU). Vooral de stellingname van Pels is onthullend.

Geen goed beeld van God zonder zijn openbaring
In het CGK Kerkblad voor het Noorden schreef prof.dr. H.G.L. Peels over de vraag met welke God je te maken krijgt in het uur van je dood.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

juli/augustusnummer:
- Kinderen, Pesach en avondmaal
- Van kinderdoop naar kindercommunie?

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer