Nader Bekeken

Vondst Vermaan Vrijspraak

juli/augustus 2013
jaargang 20 nr. 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Geestelijk uitleg
De profeten spreken van Christus. Petrus laat in zijn tweede brief zien dat hun getuigenis belangrijk is. Het is niet altijd zomaar duidelijk wat ze bedoelden te zeggen. Toch waarschuwt de apostel zijn lezers het woord van de profeten vast te houden, omdat het is als licht in een donkere ruimte. Het gaat ook vandaag voor alles om het verstaan van de woorden van de profeten en van het evangelie.

Kroniek:
Hans van der Jagt
Australisch vermaan
De zusterkerken in Australië zijn bezorgd over de kerkelijke situatie in ons land. Er is vanuit de Australische synode een vermaanbrief gestuurd, die op de synode van Ede 2014 aan de orde zal komen. En broederlijk vermaan moeten we wel ter harte nemen.

Zeven zorgen
Er zijn zeven punten van zorg genoemd in de genoemde brief. Ze hebben vooral te maken met uitleg en toepassing van de Schrift, met de hermeneutiek, met diverse synodebesluiten en met de kerk.

Teleurstelling
Toch mag ook opgemerkt worden dat de brief op enkele punten teleurstelt. De bewijsvoering en argumentatie zijn soms niet erg sterk.

Thema:
Wilco Veltkamp
Prediking en publieke kwijtschelding. Over de prediking volgens antwoord 84 HC
Tekst van een van de lezingen gehouden op de Landelijke dag van 1 juni te Bunschoten. In de catechismus staan Gods Woord en de sacramenten centraal en cruciaal. Verzoening en vergeving openen de toegang tot Gods rijk, Gods toorn en oordeel sluiten deze af. Hoe belangrijk is de prediking!

‘De schijn kan nu eenmaal…’
Wat antwoord 84 ons leert over de prediking is en blijft actueel. Worden we nog opgeroepen en gewaarschuwd?

Column:
Rufus Pos
Twitter
Twitter, een modern fenomeen. De Geest van Christus kan met heel wat minder toe dan 140 tekens.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Waarom heeft Handelingen een open einde
Handelingen eindigt nogal abrupt en lijkt daardoor een verhaal zonder afloop. Hiervoor kunnen verschillende verklaringen gegeven worden. Lucas schreef zijn boek voor Theofilus en voor theofielen!

Opgewekt ge-reform-eerd:
Jan Wesseling
Aanbidding
Dat aanbidding geen evangelische specialiteit is, maar net zo goed oer-gereformeerd, bewijzen de Dordtse Leerregels op diverse plaatsen.

Rondblik:
Johan Knigge
De vondst van de vroegste bijbeltekst
God heeft ervoor gezorgd dat zijn Woord bewaard bleef door de eeuwen heen. De handschriften zijn door kopiisten zorgvuldig overgeschreven, ze behandelden de heilige boeken met de grootste eerbied. In de vorige eeuw zijn er nog diverse grote vondsten gedaan en niet alleen in de Dode Zeegrotten. Toch is en blijft de archeologie een feilbare wetenschap.

Gelezen:
Harm Boiten
Wie was/is die man?
In de AdChartas-reeks (Barneveld 2012) verscheen onder redactie van Marius van Rijswijk e.a. een boek over K. Schilder, dat voor onze tijd het belang van de spirituele Schilder aantoont.

Gedicht:
Moestuin in Juni. Lydia Dalmijn. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Welkom in de PKN: de Plurale Kerk van Nederland
In Christelijk Weekblad interviewde Kees van Oosten dr. Arjan Plaisier, de scriba van de PKN, die pleit voor verregaande samenwerking van zijn kerk met de drie kleine reformatorische kerkgenootschappen.

PKN steeds orthodoxer? Niet dus!
Erik Jan Tillema zet in Woord & Dienst op een rij hoe de verhoudingen liggen binnen de PKN.

En nu ontspannen, en rap een beetje!
In Volzin geeft Cees Veltman aandacht aan de publicatie van Byung-Chul Han, een filosoof die kritisch is over onze volgens hem permanent vermoeide samenleving.

 
 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

juli/augustusnummer:
- Kinderen, Pesach en avondmaal
- Van kinderdoop naar kindercommunie?

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer