Cahiers

De school van Calvijn

Cahier 82

Auteur: Antoon Breen
Jaar: 2009
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460798

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF
 

De betekenis van de belijdenis voor onderwijs

Hebt u al genoeg van Calvijn? Kan er werkelijk nog meer bij? Wij denken dat u uitkijkt naar een boek over Calvijn en onderwijs. Ja, dat u meer wilt weten over de betekenis van de belijdenis uit de tijd van Calvijn voor De school (in Genève) van Calvijn. En natuurlijk over de betekenis van die belijdenis vandaag voor hen die zich thuisvoelen in De (leer)school van Calvijn. 

Toch ligt de nadruk in dit cahier niet op Calvijn. Het motto van deze reformator was: aan God alleen de eer! Gods Woord stond centraal in zijn school. Calvinistisch onderwijs is geen calvinistisch, maar schriftuurlijk onderwijs. Het gaat om de Bijbel, beleden en beschermd door de drie reformatorische belijdenissen. Als de statuten van de school stellen dat lesgegeven wordt op basis van die drie formulieren van eenheid, dan moet ook aangegeven worden wat de betekenis van die belijdenissen is voor de school. Dat is wat we doen in deze publicatie, 500 jaar na de geboorte van Johannes Calvijn.

Dit boek is niet een commentaar op de belijdenisgeschriften of een handleiding hoe we ze moeten doceren, maar een bespreking van de betekenis van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels voor onderwijs. Hierbij betrekken we de beginselen van Calvijns schoolstichting, zoals die zijn gepubliceerd door dr. M.B. van ’t Veer op 13 juni 1941.

Antoon Breen (13 juni 1956) heeft 24 jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt, eerst in Bloemendaal en vanaf 1987 als docent Nederlands, godsdienst, maatschappijleer en als onderwijsontwik-kelaar aan de GSR in Rotterdam. Hij gaf catechisatie, was bestuurs-lid van de GVOLK onderwijsbond en redactielid van Woord en School, en hij is medewerker van Nader Bekeken.In 2000 emigreerde hij met zijn vrouw Agdi en hun vier dochters, Diranna, Johanna, Christina en Lydia naar Perth, West-Australië. Hier doceert hij theologische en onderwijskundige vakken aan gereformeerde leraren in opleiding en is hij hun stagebegeleider namens de Notre Dame Universiteit in Fremantle. Verder verzorgt hij in-service-trainingen in de Australische Johannes Calvijnscholen. Hij schreef acht boekjes op het gebied van theologie en onderwijs.

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)