Cahiers

Wandelen met God

Cahier 2

Auteur: ds. J.J. Arnold
Jaar: 1986
Aantal blz.: 62
ISBN nr: 905046002X

* UITVERKOCHT *

 
Download HIER de PDF

 

Wandelen met God

J.J. Arnold (1916) is emeritus-predikant van de Gereformeerde Kerk te Amersfoort (West).
Hij volgde zijn gymnasiale opleiding aan het Christelijk Lyceum te Almelo en de opleiding tot bediening van het Evangelie aan de Theologische Hogeschool te Kampen. Van 1943-1945 was hij hulpprediker-ouderling te Zuidhorn en daarna tot 1951 predikant te Vrouwenpolder. In deze twee gemeenten moest (en mocht) hij de strijd om de Vrijmaking meemaken.
Van 1951-1956 diende hij de Kerk te IJmuiden en vanaf 1956 tot aan zijn emeritaat (1981) de Kerk van Amersfoort (West).
Tijdens zijn 'Amersfoortse periode' werd hij voor een half jaar uitgezonden naar de kerk van Curaçao en was hij gedurende 10 jaren docent aan de Gereformeerde Scholengemeenschap te Amersfoort.
Na zijn emeritering heeft hij tot driemaal toe hulpdiensten verricht in Kaapstad en Pretoria.

 Zijn publicaties, naast vele recensies in het Nederlands Dagblad en artikelen in diverse periodieken zijn:

  • Dingen die wij niet zien, een bundel preken over Amos en Hebreeën
  • Als de kerk kerk is, opstellen betreffende de gemeenschap der heiligen, de Kerk 'naar binnen' en 'naar buiten'
  • Ieder doet mee op zijn eigen plaats, over de identiteit van 'Dit Koningskind'

Samen met andere auteurs publiceerde hij nog:

  • Helpen in perspectiefen de trilogie Komende in de wereld, komende tot leven en komende in heerlijkheid.

Wandelen met God

Vandaag wandelen met God, net als Henoch?
Kennen wij de inhoud en de draagwijdte van de verbondsgeschiedenis?
En zo ja, doen we er dan wat mee, bijvoorbeeld ten behoeve van de kinderen in de Kerk?

Ds. J.J. Arnold schrijft hier in de hem eigen stijl over de inhoud van het verbond dat God met Abraham sloot.
De auteur stipt aan de invloed, die dat eeuwen geleden gesloten verbond heeft op ons persoonlijk, gezins- en kerkelijk leven van vandaag. Hij weet in de beperkte ruimte van dit boekje een overvloedige hoeveelheid  waardevolle gedachten, behartenswaardige opmerkingen en opvallende aantekeningen te verwerken, die kunnen meewerken aan de verrijking van het leven als kind van God.

 
 

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost