Cahiers

Kruistocht tegen apartheid?

Cahier 7

Auteur: J.W. Meijer
Jaar: 1988
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460070

* UITVERKOCHT *

 

Gedachten over een christelijke standpuntbepaling

KRUISTOCHT TEGEN APARTHEID?

De hedendaagse bestrijders van de apartheid lijken een kruistocht daartegen te ondernemen. Dit politieke systeem wordt onder andere gezien als een ketterij tegen de huidige (bevrijdings)theologie. 

De auteur is van mening dat de meeste bestrijders geen doordacht alternatief hebben, zodat de vraag V Wat komt er na apartheid?" zeer klemmend genoemd moet worden.
J.W. Meijer behandelt in dit cahier de geschiedenis van de apartheid en wil zo een duidelijk beeld geven van een probleem, waarover heel de wereld kennelijk een mening heeft. De auteur is ervan overtuigd, dat alleen een christelijke, aan Gods Woord gehoorzame benadering problemen zal kunnen opvangen.

J.W. Meijer (geboren te Amsterdam in 1934) is schoolhoofd te Pretoria (Zuid-Afrika). In 1954 deed hij staatsexamen voor onderwijzer en oefende dat beroep in Amsterdam uit tot 1957. Vervolgens ging hij in dienst van de zending naar het toenmalige Nieuw-Guinea, repatrieerde in 1965 en met een onderbreking van enkele maanden arbeid in Korea (voor Mesoz) bleef hij tot 1972 in Spakenburg en Eemdijk. Sinds 1972 woont hij in Zuid-Afrika waar hij geschiedenis en kerkgeschiedenis studeerde aan de Unisa (Universiteit van Suid-Afrika). In 1984 verwierf hij de titel 'Magister Artium' op grond van een biografische studie over Dr. H.J. Coster, een medewerker van Paul Krüger.

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost