Cahiers

Met Calvijn in de impasse?

Cahier 10

Auteur: J. Kamphuis
Jaar: 1989
Aantal blz.: 64
ISBN nr: 9050460119

* UITVERKOCHT *

 

MET CALVIJN IN DE IMPASSE?

Denkt Calvijn dat de belofte van het evangelie eigenlijk alleen de uitverkorenen geldt? En heeft Calvijn over de verkiezing gezwegen in de prediking? 

In zijn boek 'Van Calvijn tot Barth' komt prof. dr. C. Graafland in feite tot een bevestigend antwoord op deze vragen.
Prof. Kamphuis toont in dit cahier aan dat het 'nee' moet zijn. De tegenstelling tussen beide hoogleraren lijkt slechts een theologische discussie, maar, zo schrijft prof. Kamphuis: 'We zijn hier in het hart van het evangelie en in dat wat onopgeefbaar is: ook het geloof, dat door de Heilige Geest wordt gewerkt en dat God tegelijk van ons vraagt, is verworven door Christus en is zelf ook gave van het verbond en inhoud van de belofte.'
Dit cahier vraagt van de lezer wel enige inspanning, maar het onderwerp is van zeer groot belang voor het dagelijks leven vanuit de belofte.

J. Kamphuis (1921) is emeritus-hoogleraar van de Theologische Universiteit te Kampen. Na tien jaar als dienaar de Woords de kerken van Ferwerd-Hallum, Bunschoten-Spakenburg en Rotterdam-Delfshaven te hebben gediend, werd hij in 1959 hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht. In 1979 werd de katheder van deze vakken verwisseld door die van dogmatiek en symboliek.
Prof. Kamphuis publiceerde veel in zijn leven. Een volledige opsomming zou enkele bladzijden vergen. Een tot april 1983 bijgewerkte lijst is te vinden in de bundel "BEZIELD VERBAND" (uitg. v.d. Berg, Kampen 1984), die hem werd aangeboden bij zijn 25-jarig ambtsjubileum.
Enkele publicaties vermelden we hier:

  • TOLKEN VAN HUN TIJD (de Vuurbaak, 1978), essays over Achterberg, Marsman, Vestdijk en Leopold.
  • EEN EEUWIG VERBOND (Vijlbrief, 1984), uit zijn "dogmatiekperiode".
  • NIETZSCHE IN NEDERLAND (Woord en Wereld, 1987) over de invloed van de 'prins van het nihilisme' op o.a. Maarten 't Hart.

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost