Cahiers

De kerk, pijler of puinhoop

Cahier 9

Auteur: W.G. de Vries
Jaar: 1989
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460100

* UITVERKOCHT *

 

De kerk, pijler of puinhoop?

Over het grote aantal kerkgenootschappen in Nederland is menige zucht geslaakt. Deze 'ruime keus' lijkt ertoe te leiden, dat het doen van een keuze bij velen van weinig belang wordt geacht. 

Dr. De Vries behandelt in dit cahier in kort bestek enkele aspecten van het 'kerkelijk vraagstuk'. Hij laat daarbij zien, dat er een schriftuurlijke actualiteit is in het spreken van Calvijn over met name de kenmerken van de kerk.
De auteur gaat in op enkele publicaties, bespreekt de 'evangelische beweging' en waarschuwt tegen kerkelijk relativisme en radicalisme. Hij signaleert het verval, dat in de Nederlandse Hervormde en de (syn.) Gereformeerde kerken de laatste tientallen jaren fors om zich heengrijpt.
De veelheid kerkgenootschappen brengt ook meer vraag naar kerkelijke eenheid met zich mee. Dr. De Vries stelt dat daarvoor perspectief bestaat en waarin dit te vinden is.

W.G. de Vries (1926) is predikant van de Gereformeerde Kerk te Zwolle. Zijn middelbare schoolopleiding volgde hij aan het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen.
In 1951 werd hij predikant te Winschoten, na zijn studie aan de Theologische Hogeschool te Kampen. In latere jaren werkte hij als dienaar des Woords in Leiden, Helpman (Gr.), Haren en Zwolle.
In 1974 promoveerde hij tot doctor in de theologie op het proefschrift "Calvinisten op de tweesprong" (uitg. De Vuurbaak).
Bijna twintig jaar was hij voorzitter van de Bond van Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag.
Nu is hij eindredacteur van De Reformatie, Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven. Sinds 1980 redigeert hij het Kerkelijk Handboek. Naast artikelen in allerlei bladen verschenen van zijn hand bij Uitgeverij De Vuurbaak (Groningen-Barneveld):

  • Het huwelijk in ere (1976), dat in 1980 ook in het Engels verscheen
  • Het eeuwig evangelie en de vierde mens (1970)
  • K. Schilder als gevangene en onderduiker (1977)

Bij uitgeverij Oosterbaan en Le Cointre (Goes) verscheen van hem:

  • De Gereformeerde levenswandel (1976)
  • Het ene Woord en de vele sekten (1984)

In de reeks 'Woord en Wereld' publiceerde hij

  • Kerkelijk verdeeld en christelijk samen? (1987)

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost