Cahiers

Kerk en confessie

Cahier 29

Auteur: Dr. W.G. de Vries
Jaar: 1995
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460267

* UITVERKOCHT *

 

Nog steeds blijft de kerkelijke verdeeldheid ons bezig houden. Met name is dit aan de orde bij hen die tot de 'gereformeerde gezindte' behoren. Dat zijn allen die de gereformeerde belijdenis willen aanvaarden. Ze zijn over meer dan één kerk verspreid.

Er zijn onder hen, die moeite hebben met de officiële koers van hun kerk. Maar tegelijk zijn ze van mening dat ze in hun kerk dienen te blijven. Kunnen we dit typeren als een vorm van solidariteit, die samenhangt met afkomst en milieu? En mogen buitenstaanders zich daarmee wel bemoeiten? Is het niet beter op confessionele basis samen te werken, ook al gaat men kerkelijk uiteen?
Over deze vragen is de laatste jaren binnen de Gereformeerde Kerken, die zich in 1944 en later hebben vrijgemaakt, de discussie weer opgelaaid. De positiekeuze van bekende voorgangers wordt onder de loep genomen. Vertonen zij niet een radicalisme en zelfs doperse trekken, die de huidige generatie niet meer kan aanvaarden? Over deze zaken handelt dit cahier. Daarbij wordt ook ingegaan op de brochure van het GSEV Toekomst voor gereformeerde organisaties uit 1994.
We kunnen niet volstaan met antwoorden uit het verleden. Ze dienen in het heden getoetst te worden aan Gods Woord, waaraan de gereformeerde confessie zich wil onderwerpen. Of daarmee de positiekeuze in het verleden onjuist is geweest of herziening behoeft is de centrale vraag, die hier aan de orde komt. Daarom wordt breed ingegaan op de huidige situatie, die volgens velen 'eigentijdse antwoorden' vraagt. De schrijver van dit cahier heeft zich meer dan eens met deze vragen bezig gehouden. Onder meer in de cahiers Kerkelijk verdeeld en christelijk samen (1987) en De kerk, pijler of puinhoop? (1989).
Omdat het gesprek hierover niet mag verzanden, wordt op de huidige probleemstelling nader ingegaan.

Dr. W.G. de Vries, geboren 1926 te Groningen, is emeritus-predikant van de Gereformeerde Kerk van Zwolle-Centrum.

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost