Cahiers

De kerkorde, regel voor vrede in de kerk

Cahier 8

Auteur: H. Bouma
Jaar: 1988
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460089

* UITVERKOCHT *

 

DE KERKORDE, REGEL VOOR VREDE IN DE KERK

Vrede en orde zijn twee begrippen, die, bijbels gezien, zeer veel met elkaar te maken hebben. In dit cahier beoogt ds. Bouma aan te geven dat de regels van de kerkelijke samenleving, zoals die zijn beschreven in de kerkorde, niet maar dorre verordeningen zijn, maar actueel zijn en praktisch nut hebben. 

De auteur schrijft in zijn inleiding: '...vrede vergt, dat men met elkaar in de pas blijft bij de dienst van de Here.
Daar is een vaste orde voor nodig. Waar die zou ontbreken of worden geschonden, zal de vrede in gevaar komen.'
Ds. Bouma wil de schriftuurlijke uitgangspunten van de kerkorde aan de lezer voorhouden, opdat de vrede in de kerk van Christus gediend wordt.

H. Bouma (te Schoonebeek geboren in 1917), volgde zijn eerste, zijn middelbare en zijn theologische opleiding respectievelijk in Zwolle, 's-Gravenhage en Kampen. In 1942 werd hij hulpprediker te Sassenheim, en in 1943 predikant te Niezijl, later in combinatie met Kommerzijl. Vanaf 1946 diende hij de kerk te Assen, sedert 1977 Assen-Noord, waar hij in 1982 het emeritaat ontving.
Tijdens de Asser periode was hij enkele jaren legerpredikant in het toenmalige Nederlands Oost-Indië.
Hij bekleedde enkele malen verschillende deputaatschappen, waaronder dat van curator van de Theologische Universiteit te Kampen.
Naast vele publicaties in diverse periodieken, met namp in de Gereformeerde Kerkbode voor Groningen, Friesland en Drenthe, van welk blad hij redactielid was, verscheen van zijn hand o.a.:

  • EEN VERGETEN HOOFDSTUK, over de beginnende schoolstrijd in de kerken van de Afscheiding. (Uitg. Boersma, Enschede, 1959)
  • DE VERENIGING VAN 1892 (Uitg. De Vuurbaak, Barneveld/Groningen, 1967)
  • DES HEEREN ROEMRIJKE DADEN, de geschiedenis van de gereformeerde kerk te Niezijl 1850-1925. (1977)
  • KERKORDE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, een losbladige uitgave, waarin de synodale bepalingen zijn opgenomen. (Uitg. De Vuurbaak, Barneveld/Groningen, 1982)

Daarnaast heeft hij, als auteur of als medewerker, de hand gehad in de totstandkoming van verschillende werken van kerkhistorische aard, zoals AFSCHEIDING-WEDERKEER (uitg. Vijl-brief, Haarlem, 1984) en DOLEANTIE-WEDERKEER (idem, Haarlem, 1986) en het tweedelige werk HENDRIK DE COCK, VERZAMELDE GESCHRIFTEN. (Uitg. Den Hertog, Houten/Utrecht, 1984-1986)

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost