Cahiers

Tempeldienst

Cahier 18

Auteur: P. Niemeijer
Jaar: 1992
Aantal blz.: 102
ISBN nr: 9060479696

* UITVERKOCHT *

 

Over sexualiteit en verkering

De titel van dit nieuwe cahier herinnert aan wat Paulus in l Ko-rinte 6 schrijft over het lichaam van de christenen.
Dat lichaam is van de Here. En daarom voor de Here. Het is 'een tempel van de Heilige Geest'. Je kunt er niet mee doen wat je maar wilt. 'Verheerlijkt dan God met uw lichaam'. 

TEMPELDIENST gaat over sexualiteit en verkering.
Aan de orde komen onderwerpen als: sexuele opvoeding, homofilie, zelfbevrediging, gemengde verkering en lichamelijke omgang in verkering en verloving.
De moderne mens wil geen bindingen meer, geen vaste normen. Hij wil vrij zijn om zich uit te leven.
Ds. Niemeijer biedt in kort bestek veel om ons te helpen in de strijd tegen het uit zijn voegen rukken van de sexualiteit. Hij betrekt ons bij de bijbelse normen in het geloof, dat de sexualiteit een gave van God is en de door Hem gestelde normen heilzaam zijn.
Een boekje voor jong en oud. Neem en lees!

P. Niemeijer, in 1955 te Leeuwarden geboren, is predikant van de Gereformeerde Kerk te Dordrecht. Een haast onvermijdelijke standplaats, gezien de namen van de instellingen van onderwijs waar hij zijn opleiding volgde: de Johannes Bogermanschool te Leeuwarden en het Gomaruscollege (toen nog 'Gereformeerd Lyceum') te Groningen. Na die opleiding studeerde hij theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen.
Hij diende de gemeente te Zuidwolde (Gr.) en sinds 1985 die te Dordrecht.
Ds. Niemeijer is redacteur van het Gereformeerde Kerkblad voor Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
In de serie Woord en Wereld publiceerde hij VOLWASSENHEID IN LEER EN LEVEN (over de christelijke mondigheid) en DIE TWEE...ÉÉN VLEES (over het christelijk huwelijk).

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost