Cahiers

K. Schilder - Christus en cultuur

Cahier 15

Auteur: P. van Gurp
Jaar: 1991
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9060479505

* UITVERKOCHT *

 

K. Schilder - Christus en cultuur

Het boek van K. Schilder Christus en Cultuur is maar klein van omvang - toch is het één van Schilders belangrijkste werken geworden. In dit boek stoot men door tot in het hart van de theologie van Schilder, hier wordt zichtbaar wat hij met zijn theologie op het oog had.
Wie naar de weg vraagt in het leven van vandaag, kan aan dit boek niet voorbij gaan. 

Waarin ligt dan dat bijzondere van dit boek? We vinden er de grote thema's van Schilders theologie in terug. Zo lezen wij uitvoerig over zijn afwijzing van het barthianisme, van de leer van de gemene gratie, van exemplarisch Schriftgebruik en over zijn beschouwing van het beeld van God.
Hoe belangrijk deze uiteenzettingen ook zijn, toch maken zij nog niet het bijzondere van dit boek uit.
Wat ons zo boeit en ons zoveel meegeeft onderweg, is Schilders uiteenzetting van de antithese, die er is in de wereld met betrekking tot de cultuurarbeid. Hij was van oordeel, dat men niet als uitgangspunt de gemene gratie moet nemen, maar de ambtsgedachte.
Hij zag als een van de gevolgtrekkingen uit deze gedachte, dat gezonde cultuur alleen mogelijk is binnen de gemeenschap der heiligen. Voor zijn opvattingen heeft hij zich grondig en uitvoerig beroepen op Gods Woord, ook op wat de Here vóór de zondeval in het paradijs aan de mens opgedragen heeft.
Het boek is door Dr. van Gurp herschreven in de taal van de jonge mensen van onze tijd, en daardoor nu toegankelijk voor een breed publiek.

P. van Gurp (geb. te 's-Gravenhage in 1921) is emeritus-predikant van de Gereformeerde Kerk te Emmen.
Na zijn middelbare-schoolopleiding te 's-Gravenhage volgde de studie aan de Theologische Hogeschool te Kampen, waar hij in 1947 het candidaats-examen aflegde. In 1947 werd hij predikant te Musselkanaal-Tweede Exloërmond, in 1951 te Mep-pel, in 1955 van de Free Reformed Church te Albany, West Australië. In 1964 te Oldehove, in 1968 te Bunschoten-Spakenburg, in 1975 te Emmen, waar hij in 1986 met emeritaat ging.
In 1979 legde hij aan de Theologische Hogeschool te Kampen het doctoraal examen af, en promoveerde in 1989 aan de Rijksuniversiteit te Utrecht tot doctor in de theologie op het proefschrift Kerk en Zending in de theologie van Johannes Chris-tiaan Hoekendijk (1912-1975) - Een plaatsbepaling.
Van 1967 tot 1981 was hij secretaris van het deputaatschap voor de betrekkingen met buitenlandse kerken; van 1981 tot 1986 redacteur Kerkelijk Leven van de Gereformeerde Kerkbode voor Groningen, Friesland en Drenthe. Momenteel is hij eindredacteur van REFORMANDA.

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost