Cahiers

K. Schilder - een gereformeerd anti-fascist

Cahier 13

Auteur: J. Kamphuis
Jaar: 1990
Aantal blz.: 88
ISBN nr: 9050460143

* UITVERKOCHT *

 

Download HIER de PDF

 

De strijd van prof. K. Scilder (1890-1952) tegen het nationaal-socialisme (fascisme) en de Nationaal Socialistische Beweging (NSB)

K. Schilder - een gereformeerd anti-fascist

Prof. dr. K. Schilder, hoogleraar aan de Theol. Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland (1934-1952) is bekend om zijn strijd tegen het nationaal-socialisme en de NSB.
Deze strijd kostte hem onder de Duitse bezetting maandenlange gevangenisstraf, terwijl hij van 1942 tot 1944 als onderduiker moest leven. Prof. Kamphuis schetst de gang van deze strijd. Hij schenkt vooral aandacht aan Schilders invloed op de besluiten van de synode van Amsterdam 1936 en aan Schilders verzetsartikelen in de zomer van 1940. 

De achtergrond van deze strijd, de gereformeerde belijdenis, vraagt vooral de aandacht. Daarom vermeldt de titel: een gereformeerd anti-fascist.

J.Kamphuis (1921) is emeritus-hoogleraar van de Theologische Universiteit te Kampen. Na tien jaar als dienaar de Woords de kerken van Ferwerd-Hallum, Bunschoten-Spakenburg en Rotterdam-Delfshaven te hebben gediend, werd hij in 1959 hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht. In 1979 werd de katheder van deze vakken verwisseld voor die van dogmatiek en symboliek. Prof. Kamphuis publiceerde veel in zijn leven. Een volledige opsomming zou enkele bladzijden vergen. Een tot april 1983 bijgewerkte lijst is te vinden in de bundel "BEZIELD VERBAND" (uitg. v.d. Berg, Kampen 1984), die hem werd aangeboden bij zijn 25-jarig ambtsjubileum. Enkele publikaties vermelden we hier:

  • TOLKEN VAN HUN TIJD (de Vuurbaak, 1978), essays over Achterberg, Marsman, Vestdijk en Leopold.
  • EEN EEUWIG VERBOND (Vijlbrief, 1984), uit zijn "dogmatiekperiode".
  • NIETZSCHE IN NEDERLAND (Woord en Wereld, 1987) over de invloed van de 'prins van het nihilisme' op o.a. Maarten 't Hart.
  • MET CALVIJN IN IMPASSE? (Woord en Wereld 1989) waarin de auteur aantoont dat Calvijn in zijn prediking nadrukkelijk aandacht gaf aan de verkiezing.

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost