Cahiers

De Kerk

Cahier 27

Auteur: Dr. W.G. de Vries, prof. J. Kamphuis, ds. J.W. van der Jagt
Jaar: 1995
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460240

* UITVERKOCHT *

 

Kort commentaar op de artikelen 27 - 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis

De kerk, pijler en fundament van de waarheid!
'Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is." (Ef. 2:19/20)
Tegelijk de meest omstreden zaak aller tijden. Object bij uitstek van Satans woeden en onderwerp van discussie en dwaling als het gaat om de menselijke vertolking van wat de Schrift ons in deze zegt.

 Hoe rijk is het dan Schrift en belijdenis te laten spreken. Ons daardoor de weg te laten wijzen. Ook om zo weerbaar te zijn tegen de aanvallen van Satan. En tenslotte mee daardoor de broederschap te kunnen dienen met een klaar getuigenis over "het bouwwerk dat in Christus opwast; goed ineensluitend tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest" (Ef. 2:21/22)

Dit klaar getuigenis is de inhoud van dit cahier waarin drie onderscheiden auteurs kort commentaar leveren op de artikelen 27, 28 en 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
In volgorde van deze artikelen zijn de bijdragen van de hand van:

Dr. W.G. de Vries, emeritus-predikant van de Gereformeerde kerk te Zwolle, schrijver van diverse cahiers in deze serie (nrs. 6, 9, 12, 20 en 29).

Prof. J. Kamphuis, emeritus-hoogleraar Theologische Universiteit te Kampen, schrijver van diverse cahiers in deze serie (nrs. 5, 10, 13, 19, 46 en 49).

Ds. J.W. van de Jagt, predikant van de Gereformeerde kerk te Dalfsen, geboren 18 nov. 1954. Hij studeerde aan de Theologische Universiteit te kampen en diende achtereenvolgens de kerken te Doesburg/Doetinchem en 

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)