Cahiers

De Kerk

Cahier 27

Auteur: Dr. W.G. de Vries, prof. J. Kamphuis, ds. J.W. van der Jagt
Jaar: 1995
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460240

* UITVERKOCHT *

 

Kort commentaar op de artikelen 27 - 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis

De kerk, pijler en fundament van de waarheid!
'Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is." (Ef. 2:19/20)
Tegelijk de meest omstreden zaak aller tijden. Object bij uitstek van Satans woeden en onderwerp van discussie en dwaling als het gaat om de menselijke vertolking van wat de Schrift ons in deze zegt.

 Hoe rijk is het dan Schrift en belijdenis te laten spreken. Ons daardoor de weg te laten wijzen. Ook om zo weerbaar te zijn tegen de aanvallen van Satan. En tenslotte mee daardoor de broederschap te kunnen dienen met een klaar getuigenis over "het bouwwerk dat in Christus opwast; goed ineensluitend tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest" (Ef. 2:21/22)

Dit klaar getuigenis is de inhoud van dit cahier waarin drie onderscheiden auteurs kort commentaar leveren op de artikelen 27, 28 en 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
In volgorde van deze artikelen zijn de bijdragen van de hand van:

Dr. W.G. de Vries, emeritus-predikant van de Gereformeerde kerk te Zwolle, schrijver van diverse cahiers in deze serie (nrs. 6, 9, 12, 20 en 29).

Prof. J. Kamphuis, emeritus-hoogleraar Theologische Universiteit te Kampen, schrijver van diverse cahiers in deze serie (nrs. 5, 10, 13, 19, 46 en 49).

Ds. J.W. van de Jagt, predikant van de Gereformeerde kerk te Dalfsen, geboren 18 nov. 1954. Hij studeerde aan de Theologische Universiteit te kampen en diende achtereenvolgens de kerken te Doesburg/Doetinchem en 

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost