Cahiers

Confessie of champagne

Cahier 23

Auteur: Drs. B.P. Hagens
Jaar: 1994
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460208

* UITVERKOCHT *

 

Over confessionele politiek

Dit cahier over confessionele politiek werd geschreven vanuit de zorg dat een groter wordende afstand tussen kerk en politieke partij op termijn schadelijk is voor de politieke boodschap.
Hoofdstuk l wil laten zien dat de gereformeerde confessie, met name de Nederlandse Geloofsbelijdenis, geen vreemde eend in de politieke bijt is, maar van meet af aan bedoeld was als document met een boodschap ook voor de overheid en richtinggevend voor haar taak ten dienste van het Koninkrijk van Jezus Christus. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in hoofdlijnen de voorgeschiedenis van het Gereformeerd Politiek Verbond en laat zien hoe gereformeerden in een tijd van verval werden teruggeroepen naar Schrift en belijdenis. Daarna worden de bezwaren tegen de Anti Revolutionaire Partij uiteengezet, met name door een samenvatting te geven van een reeks artikelen van Prof. dr. K. Schilder uit 1947 (hoofdstuk 3).
Tenslotte wordt in hoofdstuk 4 de relatie Jussen kerk en politieke partij, zoals geformuleerd in kritiek richting ARP en gepraktiseerd door het GPV, besproken.

B.P. Hagens, geboren in 1948 te Rotter-dam-Hillegersberg, studeerde na zijn middelbare schoolopleiding algemene economie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, welke studie hij afsloot met het doctoraal examen op 25 april 1980. Sinds 1974 is hij docent economie aan de Gereformeerde Scholengemeenschap Guido de Bres te Amersfoort. Daarnaast is hij bestuurslid van de Bond van Gereformeerde Bijbelstudieverenigingen en lid van de Redactieraad van de Stichting Woord en Wereld.

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost