Cahiers

Schriftonderzoek en levenstaak

Cahier 26

Auteur: P. Niemeijer
Jaar: 1994
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460232

* UITVERKOCHT *

 

Het werk van de jeugdbonden in de Gereformeerde Kerken vanaf de Vrijmaking

Het belang van bijbelstudie is onder christenen onomstreden. Dit cahier informeert de geïnteresseerde lezer over het fenomeen van de gereformeerde jeugdvereniging.
Dankbaarheid sluit voortgaande bezinning op vorm en opzet niet uit. De laatste jaren vindt die bezinning in toenemende mate plaats binnen het gereformeerde jeugdwerk. Dit cahier levert een bijdrage vanuit een historische invalshoek.

 Ds. Niemeijer beschrijft in het eerste deel de geschiedenis van de landelijke bonden voor jongens- en meisjesverenigingen met twee brandpunten: de Vrijmaking en de verhouding tussen de jongens- en meisjesbond.  Daarbij schetst hij de veelvuldige spanningen tussen beide bonden en komt hij tot een evenwichtige taxatie.
In het tweede deel van het cahier geeft hij aandacht aan uitgangspunten en doelstelling van het jeugdwerk. Hij laat zien welke inhoudelijke impulsen het jeugdwerk in de jaren na de Vrijmaking heeft gekregen. Dit deel van het cahier levert belangrijke bouwstenen voor de huidige bezinning op de bijbelstudie, en biedt ook een blik in de spiritualiteit die ten grondslag lag aan de opbouw van het gereformeerde jeugdwerk meteen na de Vrijmaking.

P. Niemeijer, in 1955 te Leeuwarden geboren, is gereformeerd predikant. Hij studeerde theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen.
Hij diende de gemeente te Zuidwolde (gr.) en sinds 1985 de gemeente te Dordrecht. Vanaf 1992 is hij voorzitter van de Bond van Gereformeerde Bijbelstudieverenigingen. Ds. Niemeijer is redacteur van het Gereformeerde Kerkblad voor Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. In de serie Woord & Wereld publiceerde hij Volwassenheid in leer en leven / 14 (over christelijke mondigheid); Die twee...één vlees / 16  (over het christelijk huwelijk); en Tempeldienst / 18 (over seksualiteit en verkering)
.

 

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)