Cahiers

Schriftonderzoek en levenstaak

Cahier 26

Auteur: P. Niemeijer
Jaar: 1994
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460232

* UITVERKOCHT *

 

Het werk van de jeugdbonden in de Gereformeerde Kerken vanaf de Vrijmaking

Het belang van bijbelstudie is onder christenen onomstreden. Dit cahier informeert de geïnteresseerde lezer over het fenomeen van de gereformeerde jeugdvereniging.
Dankbaarheid sluit voortgaande bezinning op vorm en opzet niet uit. De laatste jaren vindt die bezinning in toenemende mate plaats binnen het gereformeerde jeugdwerk. Dit cahier levert een bijdrage vanuit een historische invalshoek.

 Ds. Niemeijer beschrijft in het eerste deel de geschiedenis van de landelijke bonden voor jongens- en meisjesverenigingen met twee brandpunten: de Vrijmaking en de verhouding tussen de jongens- en meisjesbond.  Daarbij schetst hij de veelvuldige spanningen tussen beide bonden en komt hij tot een evenwichtige taxatie.
In het tweede deel van het cahier geeft hij aandacht aan uitgangspunten en doelstelling van het jeugdwerk. Hij laat zien welke inhoudelijke impulsen het jeugdwerk in de jaren na de Vrijmaking heeft gekregen. Dit deel van het cahier levert belangrijke bouwstenen voor de huidige bezinning op de bijbelstudie, en biedt ook een blik in de spiritualiteit die ten grondslag lag aan de opbouw van het gereformeerde jeugdwerk meteen na de Vrijmaking.

P. Niemeijer, in 1955 te Leeuwarden geboren, is gereformeerd predikant. Hij studeerde theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen.
Hij diende de gemeente te Zuidwolde (gr.) en sinds 1985 de gemeente te Dordrecht. Vanaf 1992 is hij voorzitter van de Bond van Gereformeerde Bijbelstudieverenigingen. Ds. Niemeijer is redacteur van het Gereformeerde Kerkblad voor Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. In de serie Woord & Wereld publiceerde hij Volwassenheid in leer en leven / 14 (over christelijke mondigheid); Die twee...één vlees / 16  (over het christelijk huwelijk); en Tempeldienst / 18 (over seksualiteit en verkering)
.

 

Zoeken

Cahier 134

Verschenen:
Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133

Verschenen:
Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132

Verschenen:
Cahier 132,
Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131

Verschenen:
Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 130

Verschenen:
Cahier 130,
Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost